Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Franciaország

Utolsó frissítés: 06-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Franciaország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen költségei vannak az eljárásnak, és általában kinek kell ezeket állnia? 1.
2. Mi a jogsegély? 2.
3. Hasznos lehet-e számomra a jogsegély? 3.
4. Mindenfajta jogvita esetében igénybe vehető-e a jogsegély? 4.
5. Van-e külön eljárás sürgősségi esetben? 5.
6. Hol szerezhetek be nyomtatványt a jogsegély igényléséhez? 6.
7. Milyen iratokat kell csatolnom a jogsegélykérelemhez? 7.
8. Hol kell bejelentenem a jogsegély iránti kérelmemet? 8.
9. Honnan tudom meg, hogy jogosult vagyok-e jogsegélyre? 9.
10. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, mit kell tennem? 10.
11. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, ki fogja kiválasztani az ügyvédemet? 11.
12. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, ez az eljárás összes költségét fedezni fogja? 12.
13. Ha részleges jogsegély-jogosultságot szerzek, ki fizeti a fennmaradó költségeket? 13.
14. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, vonatkozik-e ez az eljárás lezárását követően beadott esetleges felülvizsgálati kérelmeimre is? 14.
15. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, visszavonható-e az az eljárás lezárása előtt (vagy akár az eljárást követően)? 15.
16. Ha nem szerzek jogosultságot jogsegélyre, fellebbezhetek-e a döntés ellen? 16.

 

1. Milyen költségei vannak az eljárásnak, és általában kinek kell ezeket állnia?

A bírósági eljárás költségei az ügy természetétől és bonyolultságától, az eljárástól és az eljárást lefolytató bíróságtól függenek.

A költségeket három csoportba sorolhatjuk:

 • Ügyvédi díj, amelynek mértéke nem rögzített; az ügyvéd és az ügyfél szabadon megállapodhat a díj összegében, amelyet általában az ügyfél köteles megfizetni – kivéve, ha jogsegélyre jogosult;

 • Perköltségek, amelynek fajtáit az új Polgári eljárásjogi kódex 695. paragrafusa tételesen felsorolja, és amely elsősorban a következőkből áll:

  1. A védő (valamint a Fellebbviteli Bíróságon az avoués) tiszteletdíja; a tiszteletdíj az alapdíjtól elkülönül;

  2. A bírósági végrehajtó eljárási díja;

  3. Bírósági vizsgálati és nyomozási díj;

  4. A tanúk részére járó illetmény (mértéke rögzített);

  5. A védők meghallgatási díja;

  6. Költségek: a gyakorló ügyvédek eljárással kapcsolatos kiadásai; mértékük rögzített.

  A perköltségeket a vesztes fél fizeti meg az új Polgári eljárásjogi kódex 696. paragrafusában foglaltak szerint. Azonban a bíróság indoklással ellátott határozattal elrendelheti, hogy a perköltségeket egészben vagy részben a másik fél viselje, amely esetben a költségmegosztás mértékéről is rendelkezik.

 • A felek részéről felmerült egyéb költségek: főszabály szerint ezeket a költségeket a felek maguk viselik, azonban a bíróság mind büntető-, mind polgári eljárásban másként is rendelkezhet. A bíróság méltányossági alapon hozza döntését, azaz a vesztes fél fizetési képességét is figyelembe veszi. A bíróság saját jogkörében elrendelheti, hogy a költségekről külön rendelkezést nem hoz.

  Lap tetejeLap teteje

A büntetőeljárásban az igazságszolgáltatás költségeit az állam viseli. A valamely cselekményben bűnösnek talált személy köteles az eljárásért – a cselekmény súlyosságától függően – rögzített összegű díjat fizetni.

2. Mi a jogsegély?

A jogsegély jelenlegi rendszerét (amely az 1972. évi jogszabállyal létrehozott régi rendszer helyébe lépett) a jogsegélyről szóló 91-647. törvény (1991. július 10.), valamint a 91-1266. rendelet (1991. december 18.) szabályozza.

 • A tulajdonképpeni jogsegély: anyagi segély a bírósági és peren kívüli eljárás költségeihez;
 • Segély a védő díjához büntetőügyben, amely választható a büntetőeljárásban (egyezség és közvetítés), jogi tanácsadás során (azok számára, akiket a rendőrség kihallgatás céljából fogva tart), valamint börtönben lefolytatott fegyelmi eljárás során; és
 • A joganyaghoz való hozzáférés (tájékoztatás, útmutatás, ingyenes jogi konzultáció). A jogsegély a kedvezményezettet ingyenes védői vagy egyéb gyakorló jogászi (bírósági végrehajtó, avoué, közjegyző, árverező stb.) tanácsadásra és a perköltségek viselése alóli felmentésre jogosítja.

A jogsegély a kedvezményezettet ingyenes védői vagy egyéb gyakorló jogászi (bírósági végrehajtó, avoué, közjegyző, árverező stb.) tanácsadásra és a perköltségek viselése alóli felmentésre jogosítja.

3. Hasznos lehet-e számomra a jogsegély?

A jogsegélyt a területi bíróság jogsegélyirodája folyósítja; a folyósításnak anyagi helyzettel, állampolgársággal és állandó lakhellyel kapcsolatos, valamint elfogadhatósági feltételei vannak.

Lap tetejeLap teteje

 • Anyagi helyzet

Ön jogsegélyre jogosult, ha az előző naptári évben szerzett összjövedelme (a családi juttatások és bizonyos jóléti ellátások összegének kivételével) nem halad meg egy bizonyos, évente törvényileg meghatározott plafonösszeget.

Például a 2004-ben benyújtott jogsegélykérelmeket a 2003-ban szerzett jövedelem alapján vizsgálják. 2004. január 1-jétől a havi jövedelem felső összeghatára egyedülálló személy esetében 830 EUR a teljes körű jogsegélyre, a részlegesre pedig 1244 EUR. A plafonösszeget mindkét esetben az első két eltartott személy után 149 EUR-val, míg a harmadik és minden további eltartott személy után 94 EUR-val növelni kell.

Ha az Ön összjövedelme a plafonösszeget meghaladja, kivételes esetben még mindig jogosult lehet jogsegélyre, ha benyújtott keresete – tekintettel annak tárgyára és a várható költségekre (az 1991. évi törvény 6. paragrafusa) különösen figyelemre méltó.

Kereseti kimutatás nem szükséges, ha Ön az Országos Szolidaritási Alaptól ellátásaira jogosult, illetve jogosult a foglalkozási beilleszkedési minimumjövedelemre, illetőleg háborús veteránok vagy áldozatok számára járó nyugdíjra.

 • Állampolgárság

Jogsegélyre jogosult, aki francia vagy európai uniós állampolgár, vagy külföldi állampolgárként szokásos tartózkodási helye jogszerűen Franciaország. Továbbá francia bíróság előtt indult eljárásban szintén jogosult jogsegélyre, aki bár külföldi állampolgár, és Franciaországban nem rendelkezik lakhellyel, olyan állam polgára, amely Franciaországgal a jogsegélyre való jogosultságról nemzetközi vagy kétoldalú megállapodást kötött.

Lap tetejeLap teteje

 • Tartózkodási hely

A fent említett esetektől függetlenül alapelv, hogy az adott személy Franciaországban jogszerűen szokásos tartózkodási hellyel rendelkezzen. Azonban ez nem kötelező olyan kivételes esetekben, amikor a kérelmező keresete – tekintettel annak tárgyára és a várható költségekre – különösen figyelemre méltó.

Jogsegély jár továbbá a tartózkodási helyre vonatkozó követelmény teljesülése nélkül is a külföldi állampolgárnak, ha az kiskorú, tanú, alaki vizsgálat céljából rendelik be, vádlott, gyanúsított, elítélt, büntetőeljáráshoz polgári keresetet csatol, vagy a kereset Franciaországba való belépéssel vagy ott tartózkodással kapcsolatos.

 • Elfogadhatóság

Jogsegély jár, ha a kereset nem nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy megalapozatlan. E feltétel nem vonatkozik az alperesre, a polgári jogilag felelős személyekre, a tanúkra, a vizsgált, vádolt vagy gyanúsított személyekre, illetőleg az elítéltekre. A kasszációs (semmítő) ügyekben a jogsegélyt meg kell tagadni, ha a kérelmező nem igazol megfelelő jogalapot a kasszációra.

Ha a jogsegélyt ezen a címen elutasították, de a bíróság a kérelmező követelését helybenhagyja, a kérelmező jogosult a részéről felmerült különféle költségek és kiadások megtéríttetésére a jövedelme alapján részére járó jogsegély összegének erejéig.

4. Mindenfajta jogvita esetében igénybe vehető-e a jogsegély?

Jogsegély valamennyi bíróság előtt zajló peres és nem peres ügyben jár a felperes és az alperes részére. Megítélhető az eljárás egészére vagy annak valamely részére, továbbá egyezség megkötéséhez még a bírósági tárgyalást megelőző szakaszban.

Lap tetejeLap teteje

Jogsegély adható továbbá ítélet-végrehajtás kérelmezéséhez vagy egyéb végrehajtható okirat benyújtásához.

5. Van-e külön eljárás sürgősségi esetben?

A kérelem feltételesen befogadható, ha az eljárás a kérelmező alapvető életkörülményeit veszélyezteti – különösen végrehajtási és kilakoltatási ügyben. Mind a jogsegélyiroda vezetője, mind az illetékes bíróság és annak elnöke jogosult e döntés meghozatalára. Büntetőügyben az eljárás lehetővé teszi a jogsegély nyújtását sürgős ügyben (rendőrségi őrizetbe vétel, első kihallgatás, azonnali gyorsított eljárás és egyéb hasonló helyzetek). A jogsegélyt az eljárás során nyújtják, és az az eljárás valamennyi cselekményére kiterjed.

6. Hol szerezhetek be nyomtatványt a jogsegély igényléséhez?

Jogsegély igényléséhez a kérelmező szokásos tartózkodási helye vagy a keresetindítás helye szerinti körzeti vagy kerületi bíróságon szerezhető be nyomtatvány. Ha Ön külföldön tartózkodó francia állampolgár, a nyomtatvány a konzulátusokon, valamint a Polgári és Kereskedelmi Jogsegélyirodán is beszerezhető: 

  Bureau de l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale

  Direction des affaires civiles et du sceau

  Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Ha Ön nem Franciaországban élő külföldi állampolgár, a jogsegélynyomtatványt az Ön országában nemzetközi jogsegélykérelmek továbbításával foglalkozó központi hatóságnál szerezheti be. A legtöbb országban ez a hatóság az Igazságügyi Minisztérium. Franciaországban a kijelölt szerv az Igazságügyi Minisztérium fent említett főosztálya (Polgári és Kereskedelmi Jogsegélyiroda), amely a kérelmek küldésére és fogadására jogosult.

Lap tetejeLap teteje

7. Milyen iratokat kell csatolnom a jogsegélykérelemhez?

Ki kell tölteni a jogsegélykérelmet, és az abban megjelölt, a kérelmet alátámasztó okiratokat mellékelni kell hozzá; ezek az iratok az anyagi helyzetre (a kérelmező saját és a vele közös háztartásban élő személyek anyagi helyzetére), a kérelem tárgyára, valamint az érintett bíróságra vonatkoznak.

8. Hol kell bejelentenem a jogsegély iránti kérelmemet?

A jogsegélykérelmet az Ön lakóhelye vagy a bíróság helye szerinti jogsegélyirodába kell beküldeni. Minden körzeti bíróságon található jogsegélyiroda, amely az adott bíróságon folyamatban lévő, illetőleg a területéhez tartozó többi bíróságon (kerületi bíróságok, közigazgatási bíróságok, ipari bíróságok, fellebbviteli bíróság és közigazgatási fellebbviteli bíróság) indított ügyekre vonatkozó jogsegélykérelmeket befogadja.

A külön működő irodák szabálya alól kivételt képez, hogy az alábbi bíróságokhoz külön iroda tartozik:

 • Semmítőszék;
 • Conseil d'État (a legfelsőbb közigazgatási bíróság);
 • Menekültügyi Hivatal.

9. Honnan tudom meg, hogy jogosult vagyok-e jogsegélyre?

Ön lakcímén kap értesítést a jogsegélyiroda döntéséről.

10. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, mit kell tennem?

Lépjen kapcsolatba védőjével (vagy más gyakorló jogásszal – bírósági végrehajtó, avoué, közjegyző stb.) vagy az Ön ügyének vitelére kijelölt személlyel, és bocsássa rendelkezésére a számára szükséges információkat és iratokat. Ha Ön részleges jogsegélyben részesült, a fennmaradó díjak kifizetéséről meg kell állapodnia. Ezt írásbeli szerződés formájában kell rögzíteni, és Önnek alá kell írnia.

Lap tetejeLap teteje

11. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, ki fogja kiválasztani az ügyvédemet?

Valamennyi peres fél szabadon választhatja meg védőjét. Ha kiválasztotta védőjét, meg kell jelölnie annak nevét a jogsegélykérő nyomtatványon.

Ha Ön nem ismer védőügyvédet, a körzeti bírósághoz tartozó kamara elnöke jelöl ki valakit az Ön számára.

12. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, ez az eljárás összes költségét fedezni fogja?

Ha Ön teljes körű jogsegélyben részesül, az az eljárás összes költségét fedezi, ideértve a közvetlenül a védőnek vagy más gyakorló jogásznak (bírósági végrehajtó, avoué, közjegyző stb.) kifizetett díjat. E díjak mértéke rögzített, az eljárás fajtájától függ.

13. Ha részleges jogsegély-jogosultságot szerzek, ki fizeti a fennmaradó költségeket?

Ön anyagi helyzetétől függően hatféle mértékű részleges jogsegélyben részesülhet (85%, 70%, 55%, 40%, 25% vagy 15%), amely összeget az állam visel. Önnek kiegészítő díjat kell fizetnie, amelynek mértéke nincs meghatározva, tehát annak összegében Ön és a védő közösen állapodnak meg; e megállapodást a kamara elnöke felülvizsgálhatja, akihez egyébként Ön vita esetén fordulhat. Ha Ön részleges jogsegélyben részesül, nem kell megfizetnie az eljárás egyéb költségeit – ugyanúgy, mint a teljes körű jogsegély esetén.

14. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, vonatkozik-e ez az eljárás lezárását követően beadott esetleges felülvizsgálati kérelmeimre is?

Lap tetejeLap teteje

 • Ha Ön alperes és jogsegélyben részesült, a másik fél fellebbezése esetén is automatikusan jogosultságot szerez a jogsegélyre, feltéve, hogy anyagi helyzete változatlan, vagy továbbra sem éri el a plafonösszeget.
 • Azonban formailag Önnek új kérelmet kell benyújtania a fellebbviteli bíróság helye szerinti körzeti bíróságon működő jogsegélyirodához, és az iroda ellenőrzi, hogy az Ön jövedelme még mindig a meghatározott plafonösszeg alatt van-e.

 • Ha Ön a felperes, ugyanígy új kérelmet kell benyújtania. Azonban jogsegélyre való jogosultsága két feltételtől függ: jövedelmétől és keresetének megengedhetőségétől.
 • Ha a korábbi szakban már jogsegélyben részesült, és tovább kíván lépni a kasszációs szakba, a megengedhetőségre vonatkozó korábbi döntések nem érvényesek. Ön köteles a Semmítőszéken működő jogsegélyirodához fordulni, amely mind jövedelmét, mind keresetének megengedhetőségét vizsgálni fogja.

A kasszációs szakban a jogsegély elutasítható, ha Ön nem tudja bizonyítani, hogy az ítélet hatályon kívül helyezése jogilag megalapozott.

15. Ha megszerzem a jogosultságot a jogsegélyre, visszavonható-e az az eljárás lezárása előtt (vagy akár az eljárást követően)?

A jogsegély az eljárás alatt vagy azt követően visszavonható (az 1991. évi törvény 50. paragrafusa), ha: a jogsegélyt hamis nyilatkozat vagy okirat alapján ítélték oda;

 • az eljárás során Ön olyan jövedelemhez jut, hogy ha azzal a kérelem benyújtásakor rendelkezett volna, nem lenne jogosult jogsegélyre;
 • a végrehajtható ítélet okán Ön olyan jövedelemhez jut, hogy ha azzal a kérelem benyújtásakor rendelkezett volna, nem lenne jogosult jogsegélyre; illetőleg
 • a jogsegéllyel indított eljárás megkésett eljárásnak vagy visszaélésnek bizonyul.

16. Ha nem szerzek jogosultságot jogsegélyre, fellebbezhetek-e a döntés ellen?

Ha az Ön jogsegély iránti kérelmét elutasítják, az alábbi módon fellebbezhet:

 • vagy kérelmezi a jogsegélyirodától kérelme felülvizsgálatát, ha az elutasítás oka az Ön jövedelme volt; vagy
 • Ha az elutasítás más okból következett be, kifogást nyújthat be azon körzeti bíróság elnökéhez, amely mellett a jogsegély-iroda működik. Ebben az esetben további fellebbezésnek nincs helye.

A jogsegély visszaható hatállyal is adható, ha a fél keresetet indított és megnyerte azt, azonban a jogsegélyt olyan alapon utasították el, hogy a kereset helybenhagyása nem valószínű.

« Jogsegély - Általános információk | Franciaország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság