Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 12-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Temeljna pravica v celotni Uniji

Listina temeljnih pravic Evropske unije v tretjem odstavku člena 47 predvideva, da bo pravna pomoč na razpolago tistim, ki nimajo dovolj sredstev, kadar bo takšna pomoč potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do pravnega varstva.

Direktiva o pravni pomoči pri čezmejnih sporih je bila sprejeta januarja 2003.

Svet je 27. januarja 2003 sprejel direktivo o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih.

Določbe te direktive se uporabljajo pri „čezmejnih“ civilnih zadevah, z drugimi besedami, kadar oseba, ki zahteva pravno pomoč, ne živi v državi članici, kjer bo zadeva obravnavana ali kjer do odločba izvršena.

Direktiva določi načelo, da imajo osebe, ki nimajo dovolj sredstev, da branijo svoje zakonske pravice, pravico, da prejmejo ustrezno pravno pomoč.

Direktiva določa storitve, ki jih je treba zagotoviti, da se pravna pomoč šteje za ustrezno:

 • dostop do predpravdnih nasvetov
 • pravna pomoč in zastopanje na sodišču
 • oprostitev stroškov postopkov ali pomoč pri stroških postopkov, vključno s stroški, ki so povezani s čezmejno naravo primera.

Direktiva podrobno določi tudi pogoje glede finančnih virov vlagatelja ali vsebine spora, ki jih države članice lahko zahtevajo za dodelitev pravne pomoči.

Poleg tega besedilo določa, da je treba pravno pomoč, pod nekaterimi pogoji, zagotoviti osebam, ki lahko uporabijo metode alternativnega reševanja sporov.

Nazadnje Direktiva Sveta ureja nekatere mehanizme za pravosodno sodelovanje med organi držav članic, namenjene olajšanju prenosa in obravnave vlog za pravno pomoč. Direktiva zlasti določa možnost, da oseba predloži vlogo v svoji državi stalnega prebivališča, ki ga mora nato hitro in brezplačno prenesti organom države, ki bo dodelila pomoč.

Direktivo je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo najpozneje 30. novembra 2004. Na navedeni dan bi morale države članice tudi sporočiti nekatere koristne informacije za uporabo Direktive (pristojni organi, sredstva za sprejemanje vlog in sprejemljivi jeziki za sestavo vlog). Komisija je z odločbama leta 2003 in 2004 določila dva standardna obrazca za zahtevke za pravno pomoč in njihov prenos med državami članicami. Dodatne informacije so na voljo v oddelku „Pravna pomoč“ Evropskega pravosodnega atlasa v civilnih zadevah.

Referenčni dokumenti

 • Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih
 • Zelena knjiga Komisije - Pravna pomoč v civilnih zadevah: težave, s katerimi se spoprijemajo stranke v čezmejnem sporu
 • Amsterdamska pogodba (členi 61 do 67)
 • Sklepi Evropskega sveta v Tampereju (točka 30)
 • Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 47)
 • Odločba Komisije z dne 30. aprila 2003 o uvedbi obrazca za prenos pravne pomoči pri vlogah za pravno pomoč C(2003) 1829 (v kratkem objavljeno v Uradnem listu)
 • 2004/844/ES: Odločba Komisije z dne 9. novembra 2004 o uvedbi standardnega obrazca za vloge za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo