Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 12-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Alapvető jog az egész Unióban

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (3)bekezdése előírja, hogy azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van.

2003 januárjában elfogadták a határokon átnyúló jogviták esetében alkalmazott költségmentességről szóló irányelvet.

2003. január 27-én a Tanács irányelvet fogadott el az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítéséről a határokon átnyúló jogviták esetében, amelyet az e jogviták esetében alkalmazott költségmentesség közös minimumszabályainak megállapításával kívánnak elérni.

Ezen irányelv rendelkezései a „határokon átnyúló” polgári jogi esetekre vonatkoznak, azaz olyan esetekre, amikor a költségmentességért folyamodó személy nem abban a tagállamban él, ahol az ügyet tárgyalják vagy ahol az ítéletet végre kell hajtani.

Az irányelv azt az alapelvet rögzíti, hogy az a személy, aki nem rendelkezik elégséges pénzeszközzel jogainak védelmére, megfelelő költségmentességre jogosult.

Az irányelv meghatározza azokat a szolgáltatásokat, amelyek biztosítása kötelező ahhoz, hogy a költségmentesség megfelelőnek minősüljön:

 • Tanácsadás igénybevétele peres eljárás előtt
 • Jogsegély és bíróság előtti képviselet
 • Teljes vagy részleges mentesítés az eljárási költségek megfizetése alól, ideértve az ügy határon átnyúló jellegével kapcsolatos költségeket is.

Az irányelv meghatározza a kérelmező pénzeszközeivel, illetőleg a jogvita tartalmával kapcsolatos azon feltételeket, amelyeket a tagállam a költségmentesség megítéléséhez előírhat.

A szöveg úgy rendelkezik továbbá, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén mindazoknak költségmentességet kell biztosítani, akik alternatív konfliktusmegoldási módot vehetnek igénybe.

Lap tetejeLap teteje

Végül a tanácsi irányelv létrehoz bizonyos igazságügyi együttműködési mechanizmusokat a tagállamokban működő olyan hatóságok között, amelyek feladata a költségmentesség iránti kérelmek továbbítása és feldolgozása. Az irányelv lehetőséget teremt különösen arra, hogy a kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerinti országban nyújtsák be, ahonnan gyorsan és ingyenesen kell azt továbbítani a költségmentességet megítélő ország hatóságaihoz.

Az irányelvet legkésőbb 2004. november 30-ig át kellett ültetni a nemzeti jogba. A tagállamoknak az említett időpontig hasznos információkat kellett közzétenniük az irányelv alkalmazásáról (illetékes hatóságok, a kérelem átvételének módja, valamint a kérelem esetében elfogadható nyelvek). 2003-ban és 2004-ben bizottsági határozattal egy költségmentesség igénylésére, valamint egy, a tagállamok között az igénylés továbbítására szolgáló formanyomtatványt állapítottak meg. További információk a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszának „Költségmentesség” című rovatában találhatók.

Hivatkozott dokumentumok

 • A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelv
 • A Bizottság zöld könyve - Költségmentesség polgári ügyekben: a felek problémái a határokon átnyúló peres ügyekben
 • az Amszterdami Szerződés (61- 67. cikk)
 • a tamperei Európai Tanács következtetései (30. pont)
 • az Európai Unió Alapjogi Chartája (47. cikk)
 • A Bizottság 2003. április 30-i határozata a költségmentességi kérelmek továbbítására szolgáló formanyomtatvány létrehozásáról (C(2003) 1829; hamarosan megjelenik a Hivatalos Lapban)
 • 2004/844/EK: A Bizottság határozata (2004. november 9.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról

« Jogsegély - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 12-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság