Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 12-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Perusoikeus, jota noudatetaan kaikkialla EU:ssa

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 3 kohdassa määrätään, että maksutonta oikeusapua annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tammikuussa 2003 annettiin direktiivi oikeusavusta rajat ylittävissä riita-asioissa.

Neuvosto antoi 27. tammikuuta 2003 direktiivin oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla yhteiset vähimmäisvaatimukset oikeusavun myöntämisestä tällaisissa riita-asioissa.

Direktiivin säännöksiä sovelletaan ns. rajatylittäviin yksityisoikeudellisiin riita-asioihin eli silloin kun oikeusapua hakeva henkilö ei asu siinä jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti pidetään tai jossa tuomio pannaan täytäntöön.

Direktiivissä vahvistetaan periaate, jonka mukaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, on myönnettävä asianmukaista oikeusapua, jotta heillä olisi mahdollisuus todelliseen oikeussuojaan.

Direktiivissä määritellään asianmukaisen oikeusavun sisältö seuraavasti:

 • riita-asian valmisteluvaiheessa annettava oikeudellinen neuvonta
 • oikeudellinen avustaminen ja edustaminen oikeudenkäynnissä
 • oikeusavun saajan vapauttaminen sekä menettelyyn että asian rajatylittävään luonteeseen liittyvistä kustannuksista.

Direktiivissä määritellään myös hakijan varallisuuteen ja riita-asian perusteisiin liittyvät edellytykset, jotka jäsenvaltio voi ottaa huomioon oikeusavun myöntämisessä.

Lisäksi oikeusapua on direktiivin mukaan myönnettävä tietyin edellytyksin myös niille, jotka pyrkivät ratkaisemaan riidan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen avulla.

Sivun alkuunSivun alkuun

Direktiivissä säädetään myös eräistä jäsenvaltioiden viranomaisten välisistä oikeudellisen yhteistyön muodoista, joiden tarkoituksena on helpottaa oikeusapuhakemusten toimittamista viranomaisille ja niiden käsittelyä. Siinä mainitaan erityisesti mahdollisuus tehdä hakemus asuinmaan viranomaisille, joiden tehtävänä on toimittaa hakemus maksutta ja nopeasti toisen valtion viranomaisille, jotka päättävät oikeusavun myöntämisestä.

Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 30. marraskuuta 2004 mennessä. Lisäksi niiden oli toimitettava komissiolle tuohon päivään mennessä direktiivin soveltamisen kannalta hyödyllisiä tietoja (toimivaltaiset viranomaiset, keinot hakemusten vastaanottamiseksi ja kielet, joilla hakemus voidaan täyttää). Komission vuosina 2003 ja 2004 tekemissä päätöksissä vahvistetaan vakiolomakkeet, joita käytetään oikeusapuhakemusten tekemiseen ja niiden toimittamiseen jäsenvaltioiden välillä. Lisätietoja on Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen kohdassa ”Oikeusapu”.

Viiteasiakirjoja

« Oikeusapu - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 12-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta