Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Ciper

Zadnja sprememba: 06-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Ciper

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč? 13.
14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe? 14.
15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Stroški sojenja so odvisni od narave zadeve in vključujejo vse stroške sodnega postopka. Običajno vključujejo stroške postopka, stroške priprave pravnih dokumentov in vpisa začasnih zahtevkov, stroške obravnave ter nastopov pred obravnavo in po njej, stroške prič, stroške priprave seznama odrejenih stroškov ter stroške za obvestila pred postopkom in po njem. V civilnih zadevah in kazenskih zadevah, ki se začnejo na zasebno tožbo, sodišče odloči, kdo mora plačati stroške postopka na koncu obravnave zadeve, ob upoštevanju posebnih značilnosti/okoliščin zadeve.

V civilnih zadevah in kazenskih zadevah, ki se začnejo na zasebno tožbo, vse stroške običajno plača stranka, ki izgubi. Vseeno obstajajo izjeme, tako da sodišče lahko odloči, da vsaka stranka plača svoje stroške.

V kazenskih zadevah sodišče določi stroške postopka na podlagi zapletenosti zadeve.

2. Kaj je pravna pomoč?

Pravna pomoč je ugodnost, ki običajno vključuje svetovanje in pomoč pri kakršnih koli pravnih dejanjih, povezanih s postopkom, ter zastopanje odvetnika na sodišču. Zastopanje vključuje vse oblike pomoči, ki jo odvetnik običajno zagotovi v povezavi s postopkom na vseh stopnjah do izdaje sodne odločbe, na pritožbeni stopnji ter, v kazenskih zadevah, na kateri koli predhodni stopnji, preden se postopek res začne.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Do pravne pomoči je upravičena katera koli fizična oseba (državljan Cipra ali tuj državljan), ki lahko dokaže, da ni sposobna plačati pravnih stroškov, ker bi plačilo stroškov omejilo njeno sposobnost za izpolnjevanje osnovnih potreb in družinskih obveznosti.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Pravna pomoč je na voljo za postopke pred sodišči na Cipru v naslednjih zadevah:

 1. v kazenskih postopkih pri okrožnem sodišču, glavnem kazenskem sodišču, vojaškem sodišču in vrhovnem sodišču;
 2. v civilnih in kazenskih postopkih, ki vključujejo določene kršitve človekovih pravic;
 3. v postopkih pri sodišču za družinske zadeve v zvezi z družinskimi razmerji, pravico staršev do varstva in vzgoje, preživnino, pozakonitev otroka, posvojitvijo, premoženjskimi razmerji med zakoncema in kakršnim koli drugim sporom v zakonski zvezi ali družini;
 4. v čezmejnih sporih.

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

V nujnih okoliščinah lahko odvetnik zahteva, da sodišče, ki bo obravnavalo zadevo, izda potrdilo o pravni pomoči. V takšnem primeru sodišče prednostno obravnava vlogo.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Poseben obrazec je na voljo v sodni pisarni sodišča, ki je pristojno za obravnavo vloge za pravno pomoč, kar je odvisno od okoliščin. Obrazec mora izpolniti prosilec ali njegov odvetnik ter ga predložiti sodišču, ki bo obravnavalo zadevo, tako da se lahko vpiše v poseben register v sodni pisarni tega sodišča.

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč?

Priložiti je treba pisno izjavo, v kateri so navedeni splošni osebni podatki, informacije o poklicu, zaslužku in dohodku, premoženju, družinskih okoliščinah itd.

Na vrh straniNa vrh strani

(Obrazec 2 vloge za pravno pomoč.)

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Vlogo je treba vložiti pri sodišču, ki bo obravnavalo zadevo.

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Prosilca seznani katera koli pravna služba (sodišča, pravna služba, glavni sodni tajnik Vrhovnega sodišča, sodni tajnik okrožnega sodišča, Ministrstvo za pravosodje in javni red, Odvetniška zbornica Cipra, lokalno odvetniško združenje).

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Prosilec mora pri sodišču, ki bo obravnavalo zadevo, vložiti pisno vlogo za izdajo potrdila o pravni pomoči.

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Upravičenec do pravne pomoči izbere odvetnika med tistimi, ki so pripravljeni zagotoviti svoje storitve. Če oseba ne imenuje odvetnika po lastni izbiri, sodišče, ki je izdalo potrdilo o pravni pomoči, povabi upravičenca, da izbere odvetnika na seznamu odvetnikov, ki so pripravljeni zagotoviti storitve pravne pomoči, ta seznam pa pripravi Odvetniška zbornica Cipra.

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Če sodišče izda potrdilo o pravni pomoči, se upravičencu krijejo vsi stroški.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč?

Pravo Cipra ne predvideva delne pravne pomoči. Glejte odgovor 12.

14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe?

Pravna pomoč je na voljo na vseh sodnih stopnjah (prvi in drugi). To pomeni, da je prosilec, če je prejel pravno pomoč v postopku na prvi stopnji, upravičen zahtevati pravno pomoč tudi v katerem koli nadaljnjem postopku, povezanem z zadevo. Za postopke na višjem sodišču je treba na podlagi vložitve nove pisne vloge izdati novo potrdilo.

15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)?

Sodišče lahko prekliče potrdilo o pravni pomoči po uradni dolžnosti ali na zahtevo državnega tožilca, če se bistveno spremenita osebni in finančni položaj prosilca. Preklic potrdila ne vpliva na pravico do plačila odvetnika za storitve, ki jih je zagotovil do datuma preklica.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Zoper odločbo, da se ne izda potrdilo o pravni pomoči, se je mogoče pritožiti na podlagi splošnega pravila, da se je mogoče pritožiti zoper vse odločbe sodišča.

Nadaljnje informacije

Nadaljnje informacije so na voljo pri glavnem sodnem tajniku Vrhovnega sodišča na telefonski številki 22865716 za klice s Cipra ali telefonski številki + 357 22865716 za klice iz tujine ali pri Oddelku za pravne zadeve pri Ministrstvu za pravosodje in pravni red na telefonski številki 22805922 ali 2285946 za klice s Cipra ali telefonski številki + 357 2280922 ali + 357 22805946 za klice iz tujine.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Ciper - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo