Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Kipra

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Kipra

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno savam juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības iesniegums? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas manas lietas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms lietas procesa beigām (vai pat pēc lietas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Lietas procesa izmaksas ir atkarīgas no lietas būtības un ietver visas tiesas procesa izmaksas. Parasti tās ir procedūras izmaksas, juridisko dokumentu sastādīšanas un pagaidu iesniegumu reģistrācijas izmaksas, lietas noklausīšanās un parādīšanās tiesā pirms un pēc noklausīšanās izmaksas, liecinieku pieaicināšanas izmaksas, izmaksu rēķina sastādīšanas izmaksas un vēstuļu izmaksas pirms un pēc procedūras. Civillietās un privātajās krimināllietās tiesa izlemj, kas segs tiesvedības izmaksas lietas beigās, ņemot vērā lietas īpašo raksturu/apstākļus.

Civillietās un privātajās krimināllietās visas izmaksas parasti sedz zaudētāja puse. Tomēr ir izņēmumi, un tiesa var izlemt, ka katra puse sedz savus izdevumus.

Krimināllietās tiesa nosaka tiesvedības izmaksas, pamatojoties uz lietas sarežģītību.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskā palīdzība ir pabalsts, kas parasti ietver konsultāciju sniegšanu un palīdzību, veicot jebkādus juridiskus pasākumus saistībā ar tiesvedību, kā arī jurista pārstāvību tiesā. Pārstāvība ietver jebkādu palīdzības veidu, ko jurists parasti sniedz saistībā ar tiesvedību visos posmos līdz sprieduma pasludināšanai, apelācijas posmā un kriminālajā tiesvedībā jebkurā iepriekšējā posmā pirms tiesvedības sākuma.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību ir atļauts saņemt jebkādai fiziskai personai (Kipras pilsonim vai ārvalstu pilsonim), kas var iesniegt pierādījumus, ka viņš (-a) nespēj segt juridiskās izmaksas uz tā pamata, ka izmaksu segšana ierobežos viņa (-as) spējas apmierināt savas pamatvajadzības un ģimenes saistības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos?

Juridisko palīdzību nodrošina tiesvedībā šādās Kipras tiesās:

 1. krimināllietās rajona tiesā, izbraukuma tiesas sēdē, militārajā tiesā un Augstākajā tiesā;
 2. civillietās un krimināllietās, kas skar īpašus cilvēktiesību pārkāpumus;
 3. tiesvedībā ģimenes tiesā attiecībā uz ģimenes attiecībām, vecāku aizbildnību, uzturēšanu, bērna atzīšanu par likumīgu, adopciju, īpašumattiecībām starp laulātajiem un jebkādu citu strīdu laulībā vai ģimenē;
 4. pārrobežu strīdos.

5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem?

Neparedzētā gadījumā jurists var prasīt tiesai, kas lietu izskatīs, izdot juridiskās palīdzības apliecību. Tādā gadījumā tiesa dod vajadzīgo prioritāti pieprasījuma izskatīšanai.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Īpaša veidlapa ir pieejama tās tiesas sekretariātā, kurai atkarībā no apstākļiem ir jurisdikcija izskatīt juridiskās palīdzības iesniegumu. Iesniedzējs vai viņa jurists aizpilda veidlapu un iesniedz to tiesai, kas lietu izskatīs, lai to var iegrāmatot tā paša sekretariāta īpašajā reģistrā.

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno savam juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Rakstiska deklarācija, kas sniedz vispārēju informāciju par jūsu personīgajiem datiem, nodarbošanos, ienākumiem, līdzekļiem un ģimenes stāvokli, utt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

(Juridiskās palīdzības iesnieguma 2. veidlapa).

8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības iesniegums?

Pieprasījums ir jāreģistrē tiesā, kura izskatīs lietu.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību?

To var izdarīt jebkurš juridisks dienests (tiesas, juridiskais birojs, Augstākās tiesas galvenais sekretārs, rajona tiesas sekretārs, Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija, Kipras advokātu asociācija, vietējo advokātu asociācija).

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Jums ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums tiesā, kura izskatīs jūsu lietu, prasot tai izsniegt juridiskās palīdzības apliecību.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu?

Juridiskās palīdzības saņēmējs izvēlas juristu no tiem juristiem, kas vēlas piedāvāt savus pakalpojumus. Ja persona neizvēlas juristu pēc savas izvēles, tiesa, kas izdeva juridiskās palīdzības apliecību, uzaicina saņēmēju izvēlēties juristu pēc savas izvēles no juristu saraksta, kas vēlas sniegt juridiskās palīdzības pakalpojumus, ko sagatavojusi Kipras advokātu biedrība.

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas manas lietas procesa izmaksas?

Ja tiesa izdos juridiskās palīdzības apliecību, tā segs visas jūsu izmaksas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Kipras likumdošanā nav nosacījumu par daļēju juridisko palīdzību. Skatīt atbildi uz 12. jautājumu.

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa?

Juridiskā palīdzība ir pieejama ikvienā jurisdikcijas līmenī (primārā un sekundārā). Tas nozīmē, ka, saņemot juridisko palīdzību tiesvedībā pirmajā instancē, jums ir atļauts prasīt juridisko palīdzību arī jebkādā tālākā procedūrā, kas attiecas uz jūsu lietu. Jaunas apliecības izdošana pēc jauna rakstiska iesnieguma iesniegšanas ir vēlama tiesvedībā augstākā tiesā.

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms lietas procesa beigām (vai pat pēc lietas procesa)?

Tiesa drīkst atsaukt juridiskās palīdzības apliecību pēc sava statusa vai pēc prokurora pieprasījuma, ja ir būtiski mainījušies jūsu personīgie un finansiālie apstākļi. Apliecības atsaukšana neietekmē neviena jurista tiesības saņemt samaksu par pakalpojumiem, kas sniegti līdz atsaukšanas dienai.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Pret lēmumu neizsniegt juridiskās palīdzības apliecību ir apelācijas tiesības, pamatojoties uz vispārēju likumu, ka apelāciju var iesniegt par visiem tiesu lēmumiem.

Cita informācija

Jūs varat iegūt tālāku informāciju no Augstākās tiesas galvenā sekretāra, zvanot pa tālruņa nr. 22865716 no Kipras vai nr. + 357 22865716 zvanot no ārvalstīm, vai no Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas juridisko lietu nodaļas, zvanot pa tālruņa nr. 22805922 vai nr. 2285946 no Kipras vai nr. + 357 2280922 vai nr. + 357 22805946 no ārvalstīm.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Kipra - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste