Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Kipras

Naujausia redakcija: 04-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Kipras

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinė pagalba gali būti skirta visiems teisiniams ginčams? 4.
5. Ar yra numatyta konkreti procedūra nenumatytais atvejais? 5.
6. Kur galiu kreiptis dėl prašymo skirti man teisinę pagalbą? 6.
7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur turėčiau įregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip man bus pranešta, ar man gali būti skirta teisinė pagalba, ar negali? 9.
10. Ką turėčiau daryti, jeigu gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba? 10.
11. Kas gali parinkti man teisininką, jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba? 11.
12. Jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengtų visas mano teismo išlaidas? 12.
13. Jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti daline teisine pagalba, kas apmokėtų kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengtų bet kokio bylos persvarstymo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar ši pagalba gali būti panaikinta iki bylos nagrinėjimo pabaigos (arba netgi pasibaigus bylos nagrinėjimui)? 15.
16. Jeigu aš negaučiau teisės pasinaudoti teisine pagalba, ar galėčiau šį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka? 16.

 

1. Kas yra teismo išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti?

Teismo išlaidos priklauso nuo bylos pobūdžio ir apima visas teismo proceso išlaidas. Paprastai jas sudaro proceso išlaidos, teisinių dokumentų sudarymo išlaidos ir tarpinių pareiškimų registravimo išlaidos, nagrinėjimo išlaidos ir atvykimo į teismą išlaidos prieš prasidedant bylos nagrinėjimui ir po jo, išlaidos liudytojams, išlaidos už teismo išlaidų sąskaitos sudarymą ir išlaidos laiškams, siųstiems prieš prasidedant procesui ir jo metu. Civilinėse bylose ir privačiose baudžiamosiose bylose teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos pobūdį ir (arba) aplinkybes, baigdamas spręsti bylą nusprendžia, kuri šalis turėtų apmokėti teismo išlaidas.

Civilinėse bylose ir privačiose baudžiamosiose bylose išlaidas paprastai apmoka pralaimėjusioji šalis. Tačiau yra išimčių, todėl teismas gali nuspręsti, kad kiekviena šalis turėtų pati apmokėti savo išlaidas.

Baudžiamosiose bylose teismas nustato teismo išlaidas pagal bylos sudėtingumą.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba – tai piniginė išmoka, paprastai skirta apmokėti patarimų ir pagalbos teikimą, imantis kokių nors su procesu susijusių teisinių veiksmų. Tai taip pat gali apimti teisininko atstovavimo teisme paslaugas. Atstovavimas susideda iš bet kokios pagalbos, paprastai teikiamos teisėjo visuose proceso etapuose, iki teismo sprendimo priėmimo, teikiant apeliacinį skundą, ir baudžiamosiose bylose – bet kokio parengtinio etapo metu, iki tol, kol procesas iš tikrųjų pradedamas.

viršųviršų

3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Bet kuris fizinis asmuo (Kipro pilietis arba kitos valstybės pilietis), galintis pateikti įrodymų, kad jis negali apmokėti savo teismo išlaidų, nes jas apmokėjus būtų apribotos jo galimybės patenkinti savo pagrindinius poreikius ir įsipareigojimus šeimai, turi teisę gauti teisinę pagalbą.

4. Ar teisinė pagalba gali būti skirta visiems teisiniams ginčams?

Teisinė pagalba skiriama Kipro teismuose vykdant šiuos procesus:

 1. baudžiamuosius procesus apylinkės teisme, asizų teisme, karo teisme ir Aukščiausiajame teisme;
 2. civilinius ir baudžiamuosius procesus, jeigu juose nagrinėjami tam tikri žmogaus teisių pažeidimai;
 3. procesus šeimos bylų teismuose, susijusius su šeimos santykiais, tėvų globa, išlaikymu, vaiko įteisinimu, įvaikinimu, sutuoktinių santykiais, susijusius su nuosavybe ir bet kokiu kitu santuokiniu ar šeimos ginču;
 4. sprendžiant tarptautinius ginčus.

5. Ar yra numatyta konkreti procedūra nenumatytais atvejais?

Nenumatytais atvejais teisininkas gali prašyti bylą nagrinėsiančio teismo, kad šis išduotų teisinės pagalbos pažymą. Tokiomis aplinkybėmis teismas suteikia būtiną pirmenybę prašymui nagrinėti.

6. Kur galiu kreiptis dėl prašymo skirti man teisinę pagalbą?

Specialios formos prašymo blanką galima gauti teismo, priklausomai nuo aplinkybių turinčio jurisdikciją nagrinėti prašymą skirti teisinę pagalbą, kanceliarijoje. Prašantysis asmuo arba jo teisininkas turėtų užpildyti šį blanką ir pateikti jį bylą nagrinėsiančiam teismui, kad prašymą būtų galima įrašyti į specialų kanceliarijos specialų registrą.

viršųviršų

7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo teisinės pagalbos prašymo?

Raštišką pareiškimą, kuriame turite nurodyti  bendrąją informaciją apie save, savo profesiją, darbo užmokestį ir pajamas, turtą, šeimyninę padėtį ir t.t.

(Prašymo suteikti teisinę pagalba 2 forma).

8. Kur turėčiau įregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą?

Prašymą reikėtų įregistruoti bylą nagrinėsiančiame teisme.

9. Kaip man bus pranešta, ar man gali būti skirta teisinė pagalba, ar negali?

Jums praneš kuri nors teisinė tarnyba (teismai, teisės tarnyba, Aukščiausiojo Teismo pagrindinė kanceliarija, apylinkės teismo kanceliarija, Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija, Kipro teisininkų asociacija, vietos teisininkų asociacija).

10. Ką turėčiau daryti, jeigu gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba?

Jums reikėtų jūsų bylą nagrinėsiančiam teismui pateikti raštišką prašymą išduoti teisinės pagalbos pažymą.

11. Kas gali parinkti man teisininką, jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba?

Teisinės pagalbos gavėjas pasirenka teisininką iš norinčių pasiūlyti savo paslaugas. Jeigu asmuo nepasirenka teisininko, tuomet teisinės pagalbos pažymą išdavęs teismas prašo pagalbos gavėją pasirinkti jam tinkamą teisininką iš norinčių teikti teisinės pagalbos paslaugas sąrašo, sudaryto Kipro teisininkų asociacijos.

viršųviršų

12. Jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengtų visas mano teismo išlaidas?

Teismui išdavus teisinės pagalbos pažymą, visos jūsų išlaidos bus apmokėtos.

13. Jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti daline teisine pagalba, kas apmokėtų kitas išlaidas?

Kipro teisėje nėra numatyta dalinė teisinė pagalba. Žr. atsakymą į 12 klausimą.

14. Jeigu aš gaučiau teisę pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengtų bet kokio bylos persvarstymo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Teisinė pagalba gali būti suteikta bet kuriame jurisdikcijos lygmenyje (pirminiame ir antriniame). Tai reiškia, kad jeigu jūs gavote teisinę pagalbą pirmosios instancijos procesui, jums taip pat suteikiama teisė prašyti teisinės pagalbos bet kokiai su jūsų byla susijusiai tolesnei procedūrai. Norint tęsti procesą aukštesniajame teisme, reikalaujama, kad būtų išduota nauja pažyma, raštu pateikus naują prašymą.

15. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar ši pagalba gali būti panaikinta iki bylos nagrinėjimo pabaigos (arba netgi pasibaigus bylos nagrinėjimui)?

Labai pasikeitus jūsų asmeninėms ir finansinėms aplinkybėms, teismas gali atšaukti teisinės pagalbos pažymą ex officio arba pagal generalinio prokuroro prašymą. Pažymos atšaukimas neturi įtakos teisininko teisei į iki atšaukimo suteiktų paslaugų apmokėjimą.

16. Jeigu aš negaučiau teisės pasinaudoti teisine pagalba, ar galėčiau šį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka?

Sprendimą nesuteikti teisinės pagalbos pažymos galima apskųsti apeliacine tvarka, remiantis bendrąją taisykle, kad visus teismo sprendimus galima apskųsti apeliacine tvarka.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos jums gali suteikti Aukščiausiojo Teismo vyriausiasis registravimo reikalus tvarkantis pareigūnas telefonu 22865716, skambinant iš Kipro, arba + 357 22865716, skambinant iš užsienio, arba Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos Teisės reikalų skyrius, telefonu 22805922 arba 2285946, skambinant iš Kipro arba + 357 2280922 ar + 357 22805946, skambinant iš užsienio.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Kipras - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė