Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Ciprus

Utolsó frissítés: 04-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Ciprus

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek egy tárgyalás költségei és általában ki fizeti meg ezeket? 1.
2. Mi a költségmentesség? 2.
3. Ki kaphat költségmentességet? 3.
4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség? 4.
5. Van-e külön sürgősségi eljárás? 5.
6. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány? 6.
7. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni? 7.
8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet? 8.
9. Hol lehet tájékozódni a költségmentességre vonatkozó jogosultságról? 9.
10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő? 10.
11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet? 11.
12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét? 12.
13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség? 13.
14. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit? 14.
15. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően? 15.
16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen? 16.

 

1. Melyek egy tárgyalás költségei és általában ki fizeti meg ezeket?

A tárgyalás költségeit az ügy jellege határozza meg, és ezekbe beleértendő a bírósági eljárás valamennyi költsége. Idetartoznak általában az eljárási költségek, a jogi iratok elkészítésének költségei és az ideiglenes kérelmek nyilvántartásba vétele, a meghallgatás és azt megelőzően és azt követően az idézések költségei, a tanúk költségei, a költségszámla elkészítésének költségei és az eljárást megelőzően és annak során folytatott levelezés költségei. Polgári ügyekben és magánvádas eljárásokban a bíróság dönt arról, hogy ki fizeti meg az eljárás költségeit az ügy lezárásakor, figyelembe véve az eset sajátosságait és körülményeit.

Polgári ügyekben és magánvádas eljárásokban általában a pervesztes fél fizeti meg valamennyi költséget. Azonban vannak kivételek, és a bíróság úgy is határozhat, hogy minden fél megfizeti saját költségeit.

Büntetőügyekben a bíróság állapítja meg az eljárás költségeit az ügy bonyolultságától függően.

2. Mi a költségmentesség?

A költségmentesség olyan támogatás, amelynek általában része a tanácsadás és a segítségnyújtás az eljárással kapcsolatos jogi lépések megtétele során, illetve a bíróságon az ügyvédi képviselettel kapcsolatosan. A képviselet része minden olyan támogatás, amit egy ügyvéd általában az eljárással kapcsolatban annak minden szakaszában nyújt, egészen az ítélet meghozataláig, illetve büntetőeljárásban bármely előzetes szakaszban az eljárás kezdetéig.

Lap tetejeLap teteje

3. Ki kaphat költségmentességet?

Bármely természetes személy (ciprusi vagy külföldi állampolgár), aki igazolni tudja, hogy nem tudja a bírósági költségeket megfizetni arra hivatkozva, hogy a költségek megfizetése korlátozza alapvető szükségleteinek és családi kötelezettségeinek teljesítésére való lehetőségeit.

4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség?

A ciprusi bíróságok előtti eljárásokban költségmentességet ítélhetnek meg az alábbi esetekben:

 1. körzeti bíróság, esküdtszéki bíróság, katonai bíróság és a Legfelsőbb Bíróság előtti büntetőeljárásban;
 2. az emberi jogok bizonyos megsértéseire vonatkozó polgári és büntetőeljárásokban;
 3. családi kapcsolatokkal, szülői felügyelettel, tartással, gyermek elismerésével, örökbefogadással, házastársak közötti vagyoni viszonyokkal és házassági kapcsolatban vagy családban felmerülő bármilyen egyéb vitával kapcsolatos, családjogi bíróság előtti perekben;
 4. határon átnyúló vitákban.

5. Van-e külön sürgősségi eljárás?

Sürgősség esetén az ügyvéd az üggyel foglalkozó bíróságot felkérheti költségmentességi igazolás kiadására. Ilyen esetben a bíróság megadja a szükséges prioritást a kérelem megvizsgálásához.

6. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány?

A költségmentességi kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság hivatalánál külön formanyomtatvány szerezhető be, a körülményektől függően. A kérelmező vagy ügyvédje tölti ki a formanyomtatványt és nyújtja be az üggyel foglalkozó bíróságon, így a kérelem iktatható ugyanazon hivatalnak a külön nyilvántartásába.

Lap tetejeLap teteje

7. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni?

Írásbeli nyilatkozatot, amely általános tájékoztatást ad a kérelmező személyes körülményeiről, foglalkozásáról, keresetéről és bevételeiről, vagyontárgyairól és családi helyzetéről stb.

(A költségmentességi kérelem 2. formanyomtatványa).

8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet?

A kérelmet az üggyel foglalkozó bíróságon kell benyújtani.

9. Hol lehet tájékozódni a költségmentességre vonatkozó jogosultságról?

Bármelyik jogi szervnél (bíróságok, jogi szolgálat, a Legfelsőbb Bíróság hivatalvezetője, körzeti bíróság hivatalvezetője, az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium, a ciprusi ügyvédi kamara, helyi ügyvédi kamara).

10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő?

Az üggyel foglalkozó bírósághoz írásbeli kérelmet kell benyújtani, költségmentességi igazolás kiadásáért.

11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet?

A költségmentesség kedvezményezettje választ a rendelkezésre álló ügyvédek közül. Ha a személy nem nevez meg választása szerint ügyvédet, a költségmentességi igazolást kiadó bíróság felkéri a kedvezményezettet ügyvéd kiválasztására egy, a ciprusi ügyvédi kamara által költségmentességi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédeket tartalmazó listáról.

Lap tetejeLap teteje

12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét?

Ha a bíróság költségmentességi igazolást bocsát ki, valamennyi költséget megtérítenek.

13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség?

Részleges költségmentességről a ciprusi jog nem rendelkezik. Lásd a 12. választ.

14. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit?

A költségmentesség minden (első- és másodfokú) igazságszolgáltatási szinten rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy ha valaki elsőfokú eljárásban költségmentességet kap, ehhez az üggyel kapcsolatos további eljárásokban is joga van. Új írásbeli kérelem benyújtását követően új igazolás kiadása szükséges magasabb szintű bíróságon zajló eljáráshoz.

15. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően?

A bíróság hivatalból vagy a főügyész kérésére visszavonhatja a költségmentességi igazolást, ha a személyes és pénzügyi feltételekben jelentős változás történt. Az igazolás visszavonása nem sérti az ügyvédeknek a visszavonás időpontjáig nyújtott szolgáltatásaiért járó díjazáshoz való jogát.

16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen?

Költségmentességi igazolás elutasításáról szóló határozat ellen fellebbezni lehet azon főszabály szerint, hogy valamennyi bírósági határozat ellen lehet fellebbezni.

További információk

További tájékoztatás beszerezhető a Legfelsőbb Bíróság vezető hivatalvezetőjénél Ciprusról a 22865716 számon, külföldről a +357 22865716 számon vagy az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium Jogi Osztályán Ciprusról a 22805922 vagy 2285946 számon vagy külföldről a +357 2280922 vagy +357 22805946 számon.

« Jogsegély - Általános információk | Ciprus - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 04-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság