Европейска комисия > ЕСМ > Компетентност на съдилищата > Обединено кралство