Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet

Senaste uppdatering: 02-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Den här webbplatsen stängs i december 2019. Innehållet har flyttats till e-juridikportalen.

Domstolarnas behörighet - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Vilken domstol ska jag vända mig till när jag vill väcka talan?

Om du vill inleda en rättegång måste du ta reda på vilken domstol som är behörig att pröva målet. Om du väcker talan vid fel domstol eller om det blir tvist om vilken domstol som är behörig löper du risken att rättegången drar ut på tiden i onödan eller rentav att din talan avvisas därför att domstolen inte är behörig.

Du har hamnat i tvist med ett företag, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person, hemma eller i utlandet. Om ni inte kan komma överens, kanske du vill få saken prövad i domstol. Men hur ska du veta till vilken domstol du ska vända dig? Är det domstolen på den ort där svaranden bor? Eller där avtalet skulle fullgöras? Beror reglerna om behörig domstol på vilken typ av ärende det är fråga om (till exempel avtal eller skadestånd)?


Alla medlemsstater har olika behörighetsregler som avgör vilken domstol inom landet som är behörig. Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du allt du behöver veta om medlemsstaternas behörighetsregler i tvistemål.


Om ett domstolsärende har anknytning till utlandet, till exempel genom att parterna är bosatta i olika medlemsstater, finns regler om behörig domstol i en EU-förordning från 2000. Vill du veta mer? Klicka på ikonen “Gemenskapsrätt” .


Det finns också en internationell konvention från 1988 som reglerar domstolarnas behörighet i mål som rör medlemsstaterna i EU och vissa länder utanför EU. Vill du veta mer? Klicka på ikonen “Internationell rätt” .

Senaste uppdatering: 02-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket