Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč

Zadnja sprememba: 10-12-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Splošne informacije

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Katero sodišče je pristojno za obravnavanje vaše tožbe?

Če želite sprožiti pravni postopek, boste morali ugotoviti, katero sodišče je pristojno za obravnavanje vaše zadeve, z drugimi besedami, ima pristojnost. Če vložite zahtevek na napačnem sodišču ali če obstaja spor o pristojnosti, lahko tvegate precejšnjo zamudo v postopku ali celo zavržbo tožbe zaradi nepristojnosti.

Predstavljajte si, da ste v sporu z družbo, strokovnjakom, delodajalcem, članom vaše družine ali drugo osebo v vaši državi ali tujini. Če spora ne boste uspeli rešiti sporazumno, lahko zoper drugo stranko vložite tožbo. Ampak kako veste, katero sodišče je pristojno? Ali je to sodišče kraja, kjer živi toženec? Ali sodišče, kjer je bilo treba pogodbeno obveznost izpolniti? Ali so pravila o pristojnosti odvisna od narave zadevnega zahtevka (pogodba, škoda)? 

Vse države članice imajo različna pravila o pristojnosti, ki določajo porazdelitev pristojnosti med sodišči na njihovem ozemlju. Kliknite na zastavo posamezne države članice in našli boste koristne informacije o zakonodaji glede pristojnosti na področju civilnega in gospodarskega prava v tej državi.

Če ima sodna zadeva mednarodno razsežnost in vključuje na primer stranke s prebivališčem v različnih državah članicah, so pravila, ki določajo, katero sodišče v kateri državi članici je pristojno, določena v Evropski uredbi, sprejeti leta 2000. Za več informacij kliknite na ikono „Pravo Skupnosti“.

Obstaja tudi mednarodna konvencija, sklenjena leta 1988, ki ureja pristojnost v zadevah med državami članicami Evropske unije in nekaterimi državami nečlanicami EU, ki so pogodbenice konvencije. Zunaj področja uporabe te konvencije v zadevah z mednarodno razsežnostjo, ki vključujejo države članice Evropske unije in državo nečlanico, je pristojnost pogosto urejena z mednarodnimi pogodbami med temi državami.  Za več informacij kliknite na ikono „Mednarodno pravo“.

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 10-12-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo