comisia europeană > RJE > Jurisdicţia tribunalelor

Ultima actualizare: 15-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Jurisdicţia tribunalelor - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Care instanţă este competentă să judece cererea dumneavoastră?

În cazul în care doriţi să introduceţi o acţiune în justiţie, trebuie să identificaţi instanţa judecătorească competentă sau, cu alte cuvinte, instanţa care are competenţa judiciară să judece litigiul dumneavoastră. Dacă nu sesizaţi instanţa competentă, sau dacă există un conflict cu privire la competenţa judiciară, riscaţi o considerabilă întârziere a judecării litigiului şi chiar respingerea cauzei dumneavoastră pe motivul lipsei de competenţă.

Imaginaţi-vă o situaţie în care vă aflaţi în litigiu cu o companie, cu o persoană care îşi exercită profesia pe cont propriu, cu angajatorul dumneavoastră, cu un membru al familiei dumneavoastră sau cu oricine altcineva din ţara dumneavoastră sau din străinătate. Odată ce eforturile de soluţionare amiabilă a litigiului au eşuat, este posibil să doriţi să intentaţi o acţiune în justiţie împotriva celeilalte părţi. Dar cum puteţi şti cărei instanţe să vă adresaţi? Trebuie să sesizaţi instanţa judecătorească de la domiciliul pârâtului, sau instanţa locului în care trebuia executată obligaţia contractuală? Regulile referitoare la competenţă depind de natura litigiului (contract, despăgubiri) în cauză?

Toate statele membre au reguli diferite referitoare la competenţa judiciară, care determină competenţa instanţelor de pe teritoriul lor. Faceţi clic pe drapelul fiecărui stat membru pentru a găsi informaţii utile despre legislaţia care reglementează competenţa judiciară în materie civilă şi comercială în acea ţară.

În cazul în care un litigiu are o dimensiune internaţională şi implică, de exemplu, părţi domiciliate în state membre diferite, regulile care vă pot indica instanţele cărui stat membru au competenţa să judece litigiul sunt cuprinse într-un regulament comunitar adoptat în 2000. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe icoana “Drept comunitar”.

Există, de asemenea, o convenţie internaţională, încheiată în 1988, care reglementează competenţa judiciară în cazul litigiilor în care sunt implicate state membre şi state nemembre ale UE care sunt părţi la prezenta convenţie. În afara sferei de aplicare a acestei convenţii, în cazul litigiilor care au o dimensiune internaţională, implicând un stat membru al Uniunii Europene şi un stat nemembru, competenţa judiciară este reglementată adesea în cadrul tratatelor internaţionale încheiate între acele state. Pentru informaţii suplimentare, faceţi clic pe icoana “Drept internaţional”.

SusSus

Ultima actualizare: 15-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit