Europese Commissie > EJN > Bevoegdheid van de rechtbanken

Laatste aanpassing: 20-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Bevoegdheid van de rechtbanken - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Bij welke rechtbank moet u zijn voor uw rechtszaak?

Als u een procedure aanhangig wilt maken, moet u zien te achterhalen welke rechtbank bevoegd is om uw zaak te behandelen, met andere woorden, welke rechtbank jurisdictie heeft. Als u de zaak aanspant bij de verkeerde rechtbank of als er een jurisdictiegeschil is, loopt u de kans dat de procedure grote vertraging oploopt of zelfs dat uw zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat de rechter onbevoegd is om uw zaak te behandelen.

Stel dat u een conflict hebt met een bedrijf, een beroepsbeoefenaar, uw werkgever, een familielid of iemand anders in uw eigen land of in het buitenland. Wanneer de inspanningen om de zaak in der minne te schikken geen resultaat hebben opgeleverd, wilt u wellicht een vordering tegen de wederpartij instellen bij de rechter. Maar hoe weet u tot welke rechtbank u zich moet wenden? Is dat de rechtbank van de plaats waar de verweerder woont? Of de rechtbank waar de verbintenis uit overeenkomst moest worden uitgevoerd? Verschillen de bevoegdheidsregels afhankelijk van de aard van de vordering (overeenkomst, schade)?

Alle lidstaten hebben hun eigen bevoegdheidsregels die de verdeling van de competentie tussen de gerechten op hun grondgebied vaststellen. Als u op de vlag van elke lidstaat klikt, vindt u informatie over de wetgeving inzake de bevoegdheid op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht in het desbetreffende land.

Als een rechtszaak een internationale dimensie heeft en er bijvoorbeeld partijen bij betrokken zijn die in verschillende lidstaten van de Unie wonen, zijn de regels om te bepalen welke gerechten van welke lidstaten bevoegd zijn, neergelegd in een Europese verordening die in 2000 is vastgesteld. Klik voor meer informatie op het pictogram "Gemeenschapsrecht".

Er is ook een in 1988 gesloten verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid in zaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en een aantal niet-EU-landen die partij zijn bij het verdrag. Buiten de werkingssfeer van dat verdrag wordt de bevoegdheid in zaken met een internationale dimensie waarbij een lidstaat van de Europese Unie en een derde land betrokken zijn, vaak in verdragen tussen die staten geregeld. Klik voor meer informatie op het pictogram "Internationaal recht".

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk