Kummissjoni Ewropea > NGE > Jurisdizzjoni tal-qrati

L-aħħar aġġornament: 15-02-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Jurisdizzjoni tal-qrati - Informazzjoni Ġenerali

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


Liema qorti hija dik tajba għall-kawża tiegħek?

Jekk trid tibda proċeduri legali, tkun trid tidentifika l-qorti li hija kompetenti biex tisma’ l-kawża tiegħek jew, fi kliem ieħor, ikollha l-ġuriżdizzjoni. Jekk tuża l-qorti l-ħażina, jew jekk ikun hemm tilwima dwar il-kwistjoni ta’ ġuriżdizzjoni, tissogra dewmien konsiderevoli fil-proċeduri jew anke li l-kawża tiegħek tkun miċħuda, minħabba n-nuqqas ta’ ġuriżdizzjoni.

Immaġina sitwazzjoni li fiha inti għandek tilwima ma’ kumpanija, ma’ persuna professjonali, ma’ min iħaddmek, ma’ membru tal-familja tiegħek jew ma’ xi ħadd ieħor f’pajjiżek jew barra mill-pajjiż. Ladarba l-isforzi biex it-tilwima tkun solvuta amikevolment ikunu fallew, inti forsi tkun trid tieħu azzjoni fil-qorti kontra l-parti l-oħra. Imma kif tkun taf lejn liema qorti tirrikorri? Hija l-qorti tal-post fejn joqgħod il-konvenut? Jew il-qorti fejn kellha jitwettaq l-obbligu kuntrattwali? Ir-regoli tar-ġuriżdizzjoni jiddependu fuq in-natura tat-talba in kwistjoni (il-kuntratt, id-danni)?

L-Istati Membri kollha għandhom regoli ta’ ġuriżdizzjoni differenti, li jiddeterminaw id-distribuzzjoni tal-kompetenza bejn il-qrati fit-territorju tagħhom. Ikklikkja fuq il-bandiera ta’ kull Stat Membru u ssib informazzjoni utli dwar il-leġiżlazzjoni fuq il-ġuriżdizzjoni fil-qasam tal-liġi ċivili u kummerċjali f’dak il-pajjiż.

Jekk kawża fil-qorti jkollha dimensjoni internazzjonali u tinvolvi, per eżempju, partijiet domiċiljati fi Stati Membri differenti, ir-regoli li jgħidulek il-qrati ta’ liema Stat Membru għandhom il-ġuriżdizzjoni, huma stabbiliti f’Regolament Ewropew adottat fl-2000. Biex issir taf aktar, ikklikkja fuq l-ikona "Il-liġi tal-Komunità”.

Hemm ukoll konvenzjoni internazzjonali, iffirmata fl-1988, li tirregola l-ġuriżdizzjoni f’kawżi bejn Stati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u xi pajjiżi mhux membri ta’ l-UE, li huma partijiet għall-konvenzjoni. Barra l-ambitu ta’ dik il-konvenzjoni, f’kawżi b’dimensjoni internazzjonali li jinvolvu Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea u Stat mhux membru, il-ġuriżdizzjoni spiss tkun ttrattata fi trattati internazzjonali bejn dawk l-Istati. Biex issir taf aktar, ikklikkja fuq l-ikona “Il-liġi internazzjonali”.

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 15-02-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit