Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām

Pēdējo reizi atjaunots: 08-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Kura tiesa ir īstā jūsu lietas iztiesāšanā?

Ja vēlaties uzsākt tiesvedību, jums būs jāizvēlas tiesa, kas ir kompetenta jūsu lietu izskatīt vai, citiem vārdiem, kurai ir jurisdikcija. Ja dosieties uz nepareizo tiesu vai ja strīds ir par jurisdikcijas jautājumu, jūs riskējat ar to, ka tiesvedība tiks būtiski kavēta vai jūsu lieta tiks noraidīta kā šai tiesai nepiekritīga.

Iedomājieties situāciju, kurā jums ir strīds ar uzņēmumu, profesionāli, jūsu darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu cilvēku jūsu valstī vai ārzemēs. Ja nav izdevies nokārtot strīdu draudzīgi, jūs varbūt vēlaties iesniegt prasību pret otru pusi. Bet kā jūs zināsiet, kurā tiesā vērsties? Vai tā ir atbildētāja dzīvesvietas tiesa? Vai tiesa, kurā bija jāizpilda līgumiskās saistības? Vai jurisdikcijas noteikumi ir atkarīgi no konkrētās prasības rakstura (līgums, kaitējums)?

Visās dalībvalstīs atšķiras regulējums, kas to teritorijā nosaka tiesu kompetences sadalījumu. Uzklikšķiniet uz katras dalībvalsts karoga un saņemsiet noderīgu informāciju par tiesību aktiem civiltiesību un komerctiesību jomā minētājā valstī.

Ja lietai ir starptautisks raksturs un, piemēram, tās puses dzīvo dažādās dalībvalstīs, likumi, kas norāda, kurām dalībvalstu tiesām ir jurisdikcija, ir noteikti Eiropas Regulā, kas pieņemta 2000. gadā. Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķināt uz ikonas „Kopienas tiesību akti”.

Arī starptautiskā konvencija, kas noslēgta 1988. gadā, reglamentē jurisdikciju lietās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un dažām valstīm ārpus ES, kas ir konvencijas dalībnieces. Ārpus minētās konvencijas jomas starptautiska mēroga gadījumos, kur ir iesaistīta Eiropas Savienības dalībvalsts un valsts, kas nav ES dalībvalsts, jurisdikciju nosaka starp šīm valstīm noslēgtie starptautiskie līgumi. Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķināt uz ikonas „Starptautiskie tiesību akti”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 08-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste