Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija

Naujausia redakcija: 15-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Kuris teismas yra tinkamas jūsų bylai?

Jei norite iškelti bylą, reikės nustatyti, kuris teismas yra kompetentingas nagrinėti Jūsų bylą arba, kitais žodžiais sakant, turi jurisdikciją. Jei kreipsitės į netinkamą teismą arba jei kils ginčas jurisdikcijos klausimu, dalyvaudami procesiniuose veiksmuose galite sugaišti daug laiko arba netgi bus atsisakyta Jūsų bylą nagrinėti dėl jos neteismingumo.

Įsivaizduokite, kad Jūsų šalyje arba užsienyje tarp Jūsų ir bendrovės, profesine veikla besiverčiančio asmens, Jūsų darbdavio, Jūsų šeimos nario ar kurio kito asmens kilo ginčas. Nepavykus šio ginčo išspręsti taikiai, galbūt norėsite kitai ginčo šaliai iškelti bylą teisme. Bet kaip sužinoti, į kurį teismą reikia kreiptis? Ar tai turi būti vietos, kurioje gyvena atsakovas, teismas? O gal vietos, kurioje turėjo būti įvykdyta sutartinė prievolė, teismas? Ar jurisdikciją reglamentuojančios taisyklės priklauso nuo ginčijamo dalyko pobūdžio (sutarties, žalos atlyginimo)? 

Visos valstybės narės turi skirtingas jurisdikcijai taikomas taisykles, kurios lemia kompetencijos pasiskirstymą tarp teismų jų teritorijoje. Norėdami gauti naudingos informacijos apie kurioje nors valstybėje narėje teismų jurisdikciją civilinių ir komercinių ieškinių srityje reglamentuojančius teisės aktus, spragtelėkite ant tos valstybės vėliavos.

Jei teismo byla yra tarptautinio pobūdžio ir joje dalyvauja, pavyzdžiui, šalys, turinčios nuolatinę gyvenamąją vietą skirtingose valstybėse narėse, taisyklės, kurios padės jums sužinoti, kurios valstybės narės teismai turi jurisdikciją, yra nustatytos 2000 m. priimtame Europos Sąjungos reglamente. Informacijos šiuo klausimu galima rasti spragtelėjus piktogramą „Bendrijos teisė“.

Taip pat yra 1988 m. priimta tarptautinė konvencija, reglamentuojanti jurisdikciją bylose, susijusiose su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir kai kuriomis ne ES valstybėmis, kurios yra šios konvencijos šalys. Tais atvejais, kai netaikoma ši konvencija, tarptautinio pobūdžio bylų, susijusių su Europos Sąjungos valstybe nare ir ne ES valstybe nare, jurisdikcija dažnai yra aptariama tų valstybių sudarytose tarptautinėse sutartyse. Daugiau informacijos šiuo klausimu galima rasti spragtelėjus piktogramą „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė