Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αρμοδιότητα των δκαστηρίων

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αρμοδιότητα των δκαστηρίων - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να απευθύνετε την αγωγή σας;

Αν θέλετε να κινήσετε δίκη, θα πρέπει να βρείτε ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει την υπόθεσή σας, με άλλα λόγια, ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία. Αν προσφύγετε σε αναρμόδιο δικαστήριο, ή αν υπάρχει διαφωνία σχετικά με το θέμα της δικαιοδοσίας, διατρέχετε τον κίνδυνο να προκληθεί σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία, ή ακόμα και να απορριφθεί η αγωγή σας λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.

Φανταστείτε την περίπτωση να αντιδικείτε με μια εταιρεία, έναν επαγγελματία, τον εργοδότη σας, ένα μέλος της οικογένειάς σας ή με κάποιον άλλο στη χώρα σας ή στο εξωτερικό. Εφόσον αποτύχουν οι προσπάθειες φιλικού διακανονισμού της διαφοράς, θα θέλετε ίσως να ασκήσετε αγωγή κατά του αντιδίκου. Αλλά πώς θα γνωρίζετε σε ποιο δικαστήριο να προσφύγετε; Στο δικαστήριο του τόπου όπου ζει ο εναγόμενος; Ή στο δικαστήριο του τόπου όπου έπρεπε να εκπληρωθεί η συμβατική υποχρέωση; Μήπως οι κανόνες δικαιοδοσίας εξαρτώνται από τη φύση της επίδικης αξίωσης (σύμβαση, αποζημίωση);


Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικούς κανόνες δικαιοδοσίας που καθορίζουν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των δικαστηρίων της επικράτειάς του. Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί δικαιοδοσίας κάθε χώρας στον τομέα του αστικού και του εμπορικού δικαίου, κάντε κλικ στη σημαία του αντίστοιχου κράτους μέλους.


Αν μια δικαστική υπόθεση έχει διεθνή διάσταση και εμπλέκει, για παράδειγμα, διαδίκους που κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι κανόνες βάσει των οποίων θα προσδιορίσετε το κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία περιέχονται σε ευρωπαϊκό κανονισμό που εκδόθηκε το 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κοινοτικό δίκαιο".


Υπάρχει επίσης μια διεθνής σύμβαση που συνήφθη το 1988 και διέπει τη δικαιοδοσία επί διαφορών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στη σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διεθνές δίκαιο".

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο