Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů

Poslední aktualizace: 15-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Který soud je pro vaše řízení příslušný?

Pokud chcete zahájit soudní řízení, musíte zjistit, který soud má pravomoc vaši věc projednávat, tedy který soud je tzv. příslušný. Pokud se obrátíte na nesprávný soud nebo pokud bude o soudní příslušnosti spor, riskujete povážlivé prodlení v řízení nebo dokonce i odmítnutí věci z důvodu nepříslušnosti soudu.

Představte si, že jste ve sporu s nějakou obchodní společností, podnikatelem, vaším zaměstnavatelem, členem své rodiny nebo s někým jiným v domácí zemi či v zahraničí. Pokud se nepodaří spor urovnat přátelskou cestou, možná budete chtít zahájit proti druhé straně soudní řízení. Víte však, na který soud se máte obrátit? Je to soud příslušný na základě bydliště žalovaného? Nebo je to soud příslušný na základě místa, kde mělo docházet k plnění smluvních závazků? Jsou pravidla určování soudní příslušnosti závislá na povaze dotčené žaloby (plnění smlouvy, žaloby o náhradu škody)?

Každý členský stát má pro určování příslušnosti, tedy rozdělení pravomocí mezi soudy určitého území, odlišná pravidla. Klikněte na ikonku vlajky konkrétního členského státu a naleznete užitečné informace o vnitrostátních právních předpisech o určování soudní příslušnosti v občanskoprávních a obchodních věcech.

Pokud má věc mezinárodní rozměr a zahrnuje například strany s domicilem v různých členských státech, řídí se určení příslušného soudu a země tohoto soudu ustanoveními evropského nařízení přijatého v roce 2000. Pro podrobnosti klikněte na ikonu „Právo Společenství“.

Existuje rovněž mezinárodní úmluva, uzavřená v roce 1988, kterou se řídí určování příslušného soudu ve věcech mezi členskými státy Evropské unie a některými nečlenskými zeměmi, které jsou stranami této úmluvy. Určení příslušného soudu u věcí s mezinárodním rozměrem, které nespadají do působnosti této úmluvy a zahrnují jeden členský stát Evropské unie a jeden stát nečlenský, se často řídí mezinárodními smlouvami, jež spolu tyto státy uzavřely. Pro podrobnosti klikněte na ikonu „Právo Společenství“.  

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království