Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Francúzsko