Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Itävalta