Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Slovēnija