Европейска комисия > ЕСМ > Временни мерки и предпазни мерки > Италия