Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 10-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


”Jag vill att åtgärder vidtas snabbt i en land utanför EU, utan att jag behöver vänta på den slutliga domen”

Du måste i så fall begära provisorisk verkställighet av domen eller säkerhetsåtgärder hos en domstol i den staten. I många länder är åtgärder av det här slaget begränsade till egendom som finns i ursprungsstaten eller också är de svåra att verkställa i ett annat land.

Möjligheten att få interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder vidtagna utanför EU beror på den internationella privaträttens regler i det aktuella landet.

Flera internationella organisationer arbetar med denna fråga.

 • Europarådet antog 2001 en resolution (en - fr) om tillvägagångssätt och medel för att effektivt verkställa domstolsavgöranden. Europarådet arbetar också med en rekommendation om gemensamma europeiska regler och principer för verkställighet och exekutiva myndigheter.
 • Haagkonferensen för internationell privaträtt har gjort en jämförande undersökning (en - fr) av interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder i tvister med internationell anknytning.
 • Internationella privaträttsinstitutet (Unidroit) har fastslagit vissa gemensamma principer för tvistemål som också behandlar interimistiska åtgärder Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB).

Referensdokument

 • Resolution nr 3 (en - fr) om tillvägagångssätt och medel för att effektivt verkställa domstolsavgöranden (Europarådet)
 • PM om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder i internationell privaträtt och komparativ rätt, arbetsdokument nr 10 (en - fr) från oktober 1998 (Haagkonferensen för internationell privat rätt)
 • Principles ands rules of transnational civil procedure English PDF File (PDF File 416 KB)
  Principes et règles de procédure civile transnationale français PDF File (PDF File 126 KB)
  punkt 17 (Unidroit)

« Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket