Evropska komisija > EPM > Začasni ukrepi in varovalni ukrepi > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 10-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


„Želim, da se ukrepi sprejmejo hitro v državi, ki ni država članica Evropske unije, brez čakanja na končno sodno odločbo.“

Sodiščem v tej državi boste morali predlagati začasno izvršitev sodne odločbe ali previdnostne ukrepe. V veliko državah so ti ukrepi omejeni na premoženje v državi izvora ali jih je težko izvajati v drugi državi.

Pridobitev začasnih ukrepov ali previdnostnih ukrepov zunaj Unije je zadeva za zasebno mednarodno pravo v zadevni državi.

Različne mednarodne organizacije so hkrati začele z delom:

 • Leta 2001 je Svet Evrope sprejel resolucijo English - français o „splošnem pristopu in sredstvih za doseganje učinkovitega izvrševanja sodnih odločb“. Pripravlja se tudi priporočilo, s katerim naj bi se določila skupna evropska pravila in načela v zvezi z izvršilnimi postopki in sodnimi izvršitelji.
 • Haaška konferenca o zasebnem mednarodnem pravu je opravila študijo English - français primerjalnega prava o začasnih ukrepih in previdnostnih ukrepih v mednarodnih sporih.
 • Mednarodni inštitut za poenotenje zasebnega prava (UNIDROIT) je pripravil osnutek niza skupnih načel Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) civilnih postopkov v zvezi z varovalnimi ukrepi.

Referenčni dokumenti

 • Resolucija English - français št. 3 o „splošnem pristopu in sredstvih za doseganje učinkovitega izvrševanja sodnih odločb“ (Svet Evrope)
 • Opomba English - français o začasnih in varovalnih ukrepih v mednarodnem pravu ter primerjalnem pravu, predhodni dokument št. 10, oktober 1998 (Haaška konferenca)
 • Načela Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) in pravila nadnacionalnega civilnega postopka, točka 17 (UNIDROIT)

« Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 10-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo