Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 10-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Chcem, aby sa rýchlo prijali opatrenia v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, bez čakania na vydanie konečného rozsudku.“

Musíte sa obrátiť na tamojšie súdy so žiadosťou o predbežné vykonanie rozsudku alebo o zabezpečovacie opatrenia. V mnohých štátoch sa tieto opatrenia obmedzujú na majetok, ktorý sa nachádza v štáte pôvodu, alebo sa ťažko vykonávajú v inom štáte.

Získanie prechodného alebo predbežného opatrenia mimo Únie je záležitosťou medzinárodného práva súkromného príslušnej krajiny.

Mnohé medzinárodné organizácie začali prácu súbežne:

 • Rada Európy prijala v roku 2001 uznesenie English - français o „všeobecnom prístupe a prostriedkoch zabezpečenia účinného výkonu súdnych rozhodnutí“. Pripravuje sa aj odporúčanie, v ktorom sa stanovia spoločné európske pravidlá a zásady týkajúce sa vykonávacích postupov a súdnych zriadencov.
 • Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného vykonala komparatívno-právnu štúdiu English - français o prechodných a predbežných opatreniach v medzinárodných sporoch.
 • Medzinárodný inštitút pre unifikáciu súkromného práva (UNIDROIT) vypracoval súbor spoločných zásad Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) civilného konania v súvislosti so zabezpečovacími opatreniami.

Referenčné dokumenty

 • Uznesenie English - français č. 3 o „všeobecnom prístupe a prostriedkoch zabezpečenia účinného výkonu súdnych rozhodnutí“ (Rada Európy).
 • Poznámka English - français o predbežných a zabezpečovacích opatreniach v súkromnom medzinárodnom práve a komparatívnom práve, predbežný dokument č. 10, október 1998 (Haagska konferencia).
 • Zásady Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) a pravidlá medzinárodného civilného konania, bod 17 (UNIDROIT).

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo