Komisja Europejska > EJN > Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


„Chcę, żeby w Państwie niebędącym Państwem Członkowskim Unii Europejskiej, środki zostały podjęte w trybie pilnym, bez konieczności oczekiwania na ostateczny wyrok.”

Należy zwrócić się do sądów tego państwa o tymczasowe wykonanie wyroku lub o zabezpieczenie roszczeń. W wielu Państwach Członkowskich środki tego typu ograniczone są do majątku znajdującego się w państwie wydania wyroku lub trudno jest je wdrożyć w innym Państwie.

Uzyskanie środków tymczasowych lub zabezpieczających poza Unią Europejską wchodzi w zakres prawa prywatnego międzynarodowego danego kraju.

Różne organizacje międzynarodowe podjęły się równoległej pracy:

 • W 2001 r. Rada Europy przyjęła Rezolucję English - français w sprawie „Ogólnego podejścia oraz sposobów uzyskiwania skutecznego wykonania orzeczeń sądowych.” W przygotowaniu jest również zalecenie w sprawie ustanowienia wspólnych europejskich przepisów i zasad dotyczących postępowania wykonawczego i urzędników sądowych.
 • Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego przeprowadziła porównawczą analizę English - français środków tymczasowych i zabezpieczających w sporach międzynarodowych.
 • Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) sporządził zbiór wspólnych zasad Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) postępowania cywilnego w odniesieniu do środków ochronnych.

Dokumenty źródłowe

 • Rezolucja English - français nr 3 w sprawie „Ogólnego podejścia oraz sposobów uzyskiwania skutecznego wykonania orzeczeń sądowych” (Rada Europy)
 • Notatka English - français na temat środków tymczasowych i ochronnych w prawie prywatnym międzynarodowym i prawie porównawczym, dokument wstępny nr 10, październik 1998 (Konferencja Haska)
 • Przepisy Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) i zasady międzynarodowego postępowania cywilnego, punkt 17 (UNIDROIT)

« Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania