Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 10-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


“Es vēlos, lai valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, steidzami tiktu veikti pasākumi, negaidot tiesas galīgo spriedumu”.

Jums būs jāvēršas attiecīgās valsts tiesas instancēs ar lūgumu piemērot spriedumu pirms tā galīgas stāšanās spēkā vai noteikt citus aizsargpasākumus. Daudzās valstīs šādu pasākumu piemērošana ir saistīta ar īpašumu vai līdzekļiem, kas atrodas izcelsmes valstī, vai arī to piemērošana citā valstī ir apgrūtināta.

Pagaidu regulējuma un aizsargpasākumu noteikšanu tiesā ārpus Eiropas Savienības teritorijas regulē starptautiskās privāttiesības, kas ir spēkā attiecīgajā valstī.

Dažādas starptautiskās organizācijas vienlaicīgi ir uzsākušas darbu pie tiesiskā regulējuma izstrādes:

 • 2001.gadā Eiropas Padome pieņēma Rezolūciju par „Vispārīgu pieeju un veidiem, kā sasniegt efektīvu tiesas spriedumu izpildi”. Šobrīd tiek izstrādāta arī rekomendācija, kas noteiks kopējus Eiropas principus un noteikumus attiecībā uz spriedumu izpildes kārtību un tiesu izpildītājiem. English - français
 • Hāgas Starptautisko privāttiesību konference ir veikusi salīdzinošu pētījumu par pagaidu regulējumu un aizsargpasākumiem starptautiskos strīdos; English - français
 • Starptautiskais Privāttiesību apvienošanas institūts (UNIDROIT) ir izstrādājis vairākus kopējus civilprocesa principus attiecībā uz aizsargpasākumiem. Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB)

Dokumenti, uz kuriem atsaucas tekstā:

 • Eiropas Padomes 3. Rezolūcija „Par vispārīgu pieeju un veidiem, kā sasniegt efektīvu tiesas spriedumu izpildi” English - français
 • Paziņojums par pagaidu regulējumu un aizsargpasākumiem starptautiskajās privāttiesībās un salīdzinošajās tiesībās; Iepriekšējs dokuments Nr. 10, 1998.g. oktobris (Hāgas konference) English - français
 • Transnacionālā civilprocesa principi un noteikumi, 17.punkts (UNIDROIT) Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB)

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 10-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste