Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 10-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


„Pageidauju, kad kitoje valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, būtų imtasi skubių priemonių, nelaukiant galutinio teismo sprendimo.“

Turėtumėte kreiptis į tos valstybės teismus ir paprašyti įvykdyti išankstinį teismo sprendimą arba imtis apsaugos priemonių. Daugelyje valstybių tokios priemonės taikomos tiktai sprendimo priėmimo šalyje esančiam turtui. Kitoje valstybėje jos yra sunkiai įgyvendinamos.

Už Europos Sąjungos ribų laikinosioms arba apsaugos priemonėms yra taikoma atitinkamos valstybės privatinė tarptautinė teisė.

Šį darbą įvairios tarptautinės organizacijos pradėjo kartu:

 • 2001 m. Europos Sąjungos Taryba priėmė rezoliuciją English - français dėl bendro požiūrio ir priemonių siekiant tinkamai įvykdyti teismo sprendimus. Šiuo metu taip pat yra rengiama rekomendacija dėl bendrų Europos nuostatų ir principų, susijusių su teismo sprendimų vykdymo procedūromis ir antstoliais.
 • Hagos konferencija privatinės tarptautinės teisės klausimais atliko lyginamosios teisės tyrimą English - français dėl laikinųjų ir apsaugos priemonių tarptautiniuose ginčuose.
 • Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT) parengė su apsaugos priemonėmis susijusių bendrų civilinio proceso principų Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) rinkinį. 

Panaudoti dokumentai

 • Rezoliucija English - français Nr. 3 dėl bendro požiūrio ir priemonių siekiant veiksmingai įvykdyti teismo sprendimus (Europos Sąjungos Taryba)
 • Pranešimas English - français apie laikinąsias ir apsaugos priemones privatinėje tarptautinėje teisėje ir lyginamojoje teisėje, parengiamasis dokumentas Nr. 10, 1998 m. spalis (Hagos konferencija)
 • Daugiašalio civilinio proceso principai Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) ir nuostatos, 17 punktas (UNIDROIT)

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė