Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 10-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


“Soovin enne lõpliku kohtuotsuse langetamist kiiret meetmete võtmist riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik.”

Teil tuleb pöörduda sealsete kohtute poole kohtuotsuse ajutise täitmise või kaitsemeetme hankimise taotlusega. Paljudes riikides lubatakse neid meetmeid kasutada üksnes päritoluriigis asuvate varade suhtes või on nimetatud meetmeid teises riigis keeruline rakendada.

Ajutise meetme või ettevaatusabinõu hankimine väljaspool Euroopa Liitu on asjaomase riigi rahvusvahelise eraõiguse valdkonda kuuluv küsimus.

Sellega töötavad paralleelselt erinevad rahvusvahelised organisatsioonid:

 • Euroopa Nõukogu võttis 2001. aastal vastu resolutsiooni English - français „Kohtuotsuste tõhusa täitmise saavutamise üldpõhimõtted ja vahendid”. Ühtlasi on ettevalmistamisel soovitus töötada välja Euroopa ühised eeskirjad ja põhimõtted täitemenetluse ja kohtutäiturite kohta.
 • Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents viis läbi võrdleva õigusliku uuringu English - français ajutiste meetmete ja ettevaatusabinõude kasutamise kohta rahvusvahelistes vaidlustes.
 • Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvaheline Instituut (International Institute for the Unification of Private Law – UNIDROIT) on töötanud välja tsiviilmenetluse ühispõhimõtted Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) kaitsemeetmete osas.

Asjakohased dokumendid

 • Resolutsioon English - français nr 3: „Kohtuotsuste tõhusa täitmise saavutamise üldpõhimõtted ja vahendid” (Euroopa Nõukogu).
 • Märkus English - français ajutiste ja kaitsemeetmete kohta rahvusvahelises eraõiguses ja võrdlevas õiguses, eeldokument nr 10, oktoober 1998 (Haagi konverents)
 • Riikidevahelise tsiviilmenetluse põhimõtted Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) ja eeskirjad, punkt 17 (UNIDROIT)

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 10-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik