Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


«Â Θέλω να ληφθούν γρήγορα μέτρα σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να περιμένω την οριστική απόφαση.»

Θα πρέπει να ζητήσετε από το δικαστή αυτού του κράτους να διατάξει προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα. Σε πολλές χώρες, ωστόσο, τα μέτρα αυτού του τύπου αφορούν αποκλειστικά τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο κράτος προέλευσης ή είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε άλλο κράτος.

Η λήψη προσωρινών ή ασφαλιστικών μέτρων εκτός της Ένωσης διέπεται από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των εμπλεκομένων χωρών.

Εξάλλου, πολλοί διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται παράλληλα με το θέμα:

 • Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε το 2001 ψήφισμα (en - fr) με θέμα «Â η γενική προσέγγιση και τα μέσα επίτευξης της αποτελεσματικής υλοποίησης της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων». Εκπονείται επίσης σύσταση για τον καθορισμό κοινών κανόνων και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης και τους δικαστικούς επιμελητές.
 • Η Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο πραγματοποίησε μελέτη (en - fr) για τα προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα στο συγκριτικό δίκαιο και στις διεθνείς διαφορές.
 • Το Διεθνές Ινστιτούτο για την ενοποίηση του ιδιωτικού δικαίου (UNIDROIT) έχει θέσει ορισμένες κοινές αρχές Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) πολιτικής δικονομίας που αφορούν και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Έγγραφα αναφοράς

 • Ψήφισμα (en - fr) αριθ. 3 «Γενική προσέγγιση και μέσα επίτευξης της αποτελεσματικής υλοποίησης της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων» (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Ανακοίνωση (en - fr) για τα προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο συγκριτικό δίκαιο, προκαταρκτικό έγγραφο αριθ. 10, Οκτώβριος 1998 (Διάσκεψη της Χάγης)
 • Αρχές Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) και κανόνες διακρατικής πολιτικής δικονομίας, σημείο 17 (UNIDROIT)

« Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο