Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > International ret

Seneste opdatering : 10-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Jeg ønsker, at der hurtigt træffes foranstaltninger i et land uden for EU, uden at jeg behøver at afvente den endelige dom."

Du må i så tilfælde anmode retten i det land om en fuldbyrdelse af dommen uanset appel, eller om at der anvendes en række sikrende retsmidler. I en lang række lande er denne type retsmidler imidlertid begrænset til aktiver, der befinder sig i oprindelseslandet, eller er svære at gennemføre i et andet land.

Mulighederne for at gøre brug af foreløbige eller sikrende retsmidler uden for EU er omfattet af de pågældende landes internationale privatret.

Forskellige internationale organisationer arbejder i øvrigt med emnet.

 • Europarådet vedtog i 2001 en resolution (en - fr) om fremgangsmåder og midler til at sikre en effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser. Der er desuden ved at blive udarbejdet en henstilling med henblik på at fastsætte fælles normer og principper på europæisk plan for fuldbyrdelse og fuldbyrdelsesmyndigheder.
 • På Haagerkonferencen for international privatret er der blevet gennemført en undersøgelse (en - fr) om foreløbige og sikrende retsmidler i sammenlignet ret og internationale tvister.
 • Unidroit (International Institute for the Unification of Private Law) har udformet en række fælles principper for civile retssager Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), herunder foreløbige retsmidler.

Referencedokumenter

 • Resolution nr. 3 (en - fr) om fremgangsmåder og midler til at sikre en effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser (Europarådet).
 • Meddelelse (en - fr) om foreløbige og sikrende retsmidler i international privatret og sammenlignet ret, foreløbigt dokument nr. 10 af oktober 1998 (Haagerkonferencen).
 • Principper og regler Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) for tværnationale civile retssager, punkt 17 (Unidroit).

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 10-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige