Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 10-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


„Přeji si, aby v zemi, která není členem Evropské unie, byla rychle učiněna opatření, aniž by se čekalo na konečný rozsudek.”

Budete muset soudy žádat o dočasné vynucení rozsudku nebo o ochranná opatření. V mnohých zemích se tato opatření týkají jen aktiv nacházejících se v zemi původu nebo je obtížné tato opatření realizovat v jiné zemi.

Docílení dočasných nebo preventivních opatření mimo Unii je věcí mezinárodního práva soukromého dané země.

Paralelně zahájila činnost celá škála mezinárodních organizací:

 • V roce 2001 Rada Evropy přijala Usnesení English - français o „Obecném přístupu a prostředcích k dosažení účinného vynucení soudních rozhodnutí”. Připravuje se i doporučení určující společná evropská pravidla a principy týkající se vynucovacích postupů a soudních vykonavatelů.
 • Hágská konference o mezinárodním právu soukromém uskutečnila srovnávací právní studii English - français o dočasných a preventivních opatřeních v mezinárodních sporech.
 • Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) připravil ohledně ochranných opatření sadu obecných principů Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) občanských řízení.

Referenční dokumenty

 • Usnesení č. 3 o English - français „Obecném postupu a prostředcích k dosažení účinného vynucení soudních rozhodnutí ” (Rada Evropy)
 • Sdělení English - français o dočasných a ochranných opatřeních v mezinárodním právu soukromém a srovnávacím právu, přípravný dokument č. 10, říjen 1998 (Hágská konference)
 • Principy a pravidla mezinárodního občanskoprávního řízení, bod 17 (UNIDROIT) Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB)

« Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království