Европейска комисия > ЕСМ > Временни мерки и предпазни мерки > Международно право

Последна актуализация: 10-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Временни мерки и предпазни мерки - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


„Бих желал да се вземат бързи мерки в държава, която не е членка на Европейския съюз, без да се изчаква отсъждането на окончателното съдебно решение“.

Ще трябва да подадете молба до съдилищата в тази държава за условно изпълнение на съдебното решение или за защитни мерки. В много държави тези мерки се ограничават до активите, намиращи се в държавата на произход, или се прилагат трудно в друга държава.

Отсъждането на временни или защитни мерки извън Съюза е въпрос на международното частно право за съответната държава.

Множество международни организации са се заели успоредно с разработката на тези въпроси:

 • През 2001 г. Съветът на Европа прие Резолюция English относно „Общ подход и средства за постигане на ефективно изпълнение на съдебните решения“. Подготвя се и препоръка, която да въвежда общи европейски правила и принципи относно процедури по принудително производство и съдия-изпълнителите.
 • Хагската конференция за международно частно право проведе изследване English - français по сравнително право върху временните и защитни мерки в международните спорове.
 • Международният институт за унификация на частното право (UNIDROIT) разработи серия от общи принципи Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) за гражданските процедури по отношение на защитните мерки.

Документи за справка

 • Резолюция English № 3 относно „Общ подход и средства за постигане на ефективно изпълнение на съдебните решения“ (Съвет на Европа)
 • Обяснителна бележка English - français относно временните и защитни мерки в международното частно право и сравнителното право, предварителен документ № 10, октомври 1998 г. (Хагска конференция)
 • Принципи Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) и правила за преходните граждански процедури, точка 17 (Международен институт за унификация на частното право UNIDROIT)

« Временни мерки и предпазни мерки - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 10-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство