Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Mad'arsko