Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Mad'arsko