Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


„Jūs esat ierosinājuši lietu, bet tiesas izskatīšana ir lēna, un jums šķiet, ka tā tiek novilcināta.”

Jūs baidāties, ka jūsu parādnieks izmantos ieilgušo procesu un dažādās kompensāciju iespējas, lai izvairītos no saviem kreditoriem, pirms tiek pieņemts faktiskais spriedums. Viņš, piemēram, varētu noorganizēt pats savu maksātnespēju vai savus īpašumus nodot citam. Ja tā ir, jūsu interesēs ir lūgt tiesu pieņemt pagaidu pasākumus.

Tiesa pret parādnieka īpašumiem var noteikt pagaidu vai piesardzības pasākumus. Visu šo pasākumu mērķis ir paredzēt galīgo spriedumu pēc būtības zināmam periodam, lai nodrošinātu, ka to būs iespējams īstenot. Bet ir jāatšķir vairākas situācijas.

1. Piesardzības pasākumi

Eiropas Tiesa ir definējusi piesardzības pasākumus kā tādus, kas domāti to tiesību aizsardzībai, kuru atzīšana tiek pieprasīta citos tiesas procesos, tiesai izskatot lietu pēc būtības un saglabājot status quo gan faktiski, gan likumīgi. Praksē šādi pasākumi dos iespēju kreditoram nodrošināties pret risku, ka viņam nesamaksās, izmantojot divas metodes: vai nu parādnieku attur no viņa īpašuma nodošanas citiem vai uz īpašumu tiek reģistrēta apsūdzība, lai, ja viņš tomēr atbrīvojas no īpašuma, to var atgūt no nākamajiem ieguvējiem.

Piesardzības pasākumu piemēri:

 • parādniekam piederoša kustamā īpašuma vai naudas summas preventīvs arests;
 • apstrīdētais īpašumus, kas jāsaglabā esošajā stāvoklī, līdz sprieduma pieņemšanai pieder tiesai;
 • arests, ieķīlājot nekustamo īpašumu, biznesa īpašumu un vērtīgus vērtspapīrus. Saistībā ar atklātību ir zināmi noteikumi.

Nosacījumi piesardzības pasākumu noteikšanai:

 • kad jūs iesniedzat savu iesniegumu, tiesa (kas, atkarībā no dalībvalsts, var būt tiesa, kas izskata lietu, vai īpaša tiesa, kas atbildīga par pagaidu un piesardzības pasākumiem) var prasīt jums sniegt pierādījumus, ka jūsu prasībai ir iespēja uzvarēt un pastāv risks, ka no jūsu parādnieka jūs parādu atgūt nevarēsiet.
 • tiesas pavēlē noteiks īpašumus, uz kuriem attiecas piesardzības pasākumi, līdz zināmai summai, proporcionāli jūsu prasībai. Lai nodrošinātu parādniekam un viņa ģimenei piemērotu dzīves līmeni, ir mantas un īpašums, ko nevar arestēt (apģērbu, pārtiku, atsevišķas mēbeles, darba algas daļu). Parādnieks var apstrīdēt pasākumu un pieprasīt arestu atcelt. Ja pēc lietas izskatīšanas pēc būtības jūs esat saņēmuši galīgo izpildāmo spriedumu, jūs varat prasīt piesardzības arestu pārvērst par sprieduma izpildīšanas veidu.

2. Pagaidu pasākumi

Lapas augšmalaLapas augšmala

Citās steidzamās situācijās ne vienmēr pietiks tikai ar piesardzības pasākumiem. Tādēļ, saistībā ar gaidāmo spriedumu pēc lietas būtības, tiesa var noteikt zināmus pagaidu pasākumus ar līdzīgām sekām. Galīgais spriedums var apstiprināt vai atcelt šos pagaidu pasākumus.

Tāpat kā piesardzības pasākumi, pagaidu pasākumi tiek veikti pirms sprieduma pasludināšanas pēc lietas būtības, kas atšķir tos no pagaidu izpildīšanas.

3. Pagaidu izpildīšana

Spriedums ir pieņemts, bet apelācijas vai apstrīdēšanas iespēja joprojām pastāv. Jūs vēlaties, lai spriedums tiktu īstenots nekavējoties, jo baidāties, ka jūsu parādnieks varētu pārsūdzēt spriedumu, tikai lai aizkavētu tiesas procesu. Daudzos šādos gadījumos tiesa noteiks sprieduma pagaidu izpildīšanu. Katra valsts var noteikt savas atsevišķas prasības (steidzamība, kreditora sniegtais nodrošinājums, pretējās puses tiesas procesa princips, prasība nav atvērta apstrīdēšanai, lai gan spriedumu joprojām var pārsūdzēt, utt.).

Nacionālās likumdošanas salīdzināšana parāda, ka nepastāv gandrīz nekādas pagaidu un piesardzības pasākumu definīcijas un juridiskās sistēmas ievērojami atšķiras. Vēl lielākas atšķirības starp dalībvalstīm parādās tad, ja pasākumu rezultātā tiesas izskatīšana pēc būtības kļūst nevajadzīga, kā arī šo pasākumu palīdzību var apiet parastos jurisdikcijas noteikumus. Arī tiesu pilnvaras izskatīt iesniegumus par pagaidu sprieduma izpildīšanu ir nevienādi sadalītas – dažas dalībvalstis atsakās pieļaut jebkādu lēmumu, kas varētu paredzēt galīgo iznākumu.

Šo pasākumu noteikšanas nosacījumos ir diezgan daudz ievērojamu atšķirību. Piemēram, steidzamības prasība arvien vairāk un vairāk tiek skaidrota diezgan plašā nozīmē.

Pastāv arī ievērojamas atšķirības mantu un īpašuma ziņā, ko var ietekmēt spriedums, pieejamo pasākumu veidos un attiecībās starp tiesu, kas nosaka pagaidu vai piesardzības pasākumus, un tiesu, kas izskata lietu pēc būtības. Formālie aspekti arī nav vienādi. Daudzās dalībvalstīs pagaidu pasākumiem vajadzīgs tiesas apstiprinājums, kas dažās dalībvalstīs varētu būt speciāls apstiprinājums, citās - vispārīgs, bet vēl citās - nevajadzīgs. Pamatā daudzās dalībvalstīs procedūra ir vienpusēja, bet pretēja citās tiesās saistībā ar visu procedūru, izņemot vissteidzamākās lietās, lai izvairītos no pēkšņiem pārsteigumiem.

Uzklikšķinot uz dalībvalstu karogiem, jūs nonāksiet pie informācijas par procedūrām, kas saistās ar pagaidu un piesardzības pasākumiem.

Uzklikšķinot uz Kopienas tiesību aktu ikonas, saņemsiet informāciju par pagaidu un piesardzības pasākumiem kādā citā dalībvalstī.

Informāciju par starptautiskajām konvencijām var atrast, uzklikšķinot uz starptautisko tiesību ikonas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste