Európai Bizottság > EIH > Ideiglenes és biztonsági intézkedések > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 06-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ideiglenes és biztonsági intézkedések - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


„Azt akarom, hogy gyors intézkedéseket hozzanak egy másik tagállamban, a végleges határozat meghozatalának kivárása nélkül.”

Az ítélet előzetes végrehajtását vagy védintézkedéseket kell kérnie a tagállam bírójától. Számos tagállamban az ilyen jellegű intézkedések azonban csak a származási tagállamban lévő vagyonra korlátozódnak, vagy pedig nehezen végrehajthatók egy másik tagállamban.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet , az „I. Brüsszeli Rendelet” meghatározza a joghatóság, valamint a bírósági határozatok végrehajtásának közös szabályait. Mivel ideiglenes és biztosítási intézkedésekről van szó, a rendelet két rendelkezést is tartalmaz, amelyek alkalmazásuk tekintetében arra korlátozódnak, hogy visszautalnak a tagállamok nemzeti jogára:

 • A rendelet 31. cikke előírja, hogy valamely tagállam bíróságainál a tagállam joga alapján rendelkezésre álló ideiglenes intézkedések, beleértve a biztosítási intézkedéseket is, még akkor is kérelmezhetőek, ha e rendelet alapján az ügy érdemére más tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal. Márpedig az Európai Közösségek Bírósága korlátozta az ilyen intézkedések kérelmezésének lehetőségét: csak azon intézkedések számítanak a rendelet 31. cikke szerinti ideiglenes vagy biztosítási intézkedéseknek, amelyek e rendelet alkalmazási körébe tartozó ügyekben egy ténybeli vagy jogi helyzet fenntartását célozzák olyan jogok védelme érdekében, amelyek elismerését egyébként az ügy érdemében döntésre jogosult bírótól kérik. Ezenkívül a 31. cikk értelmében vett ideiglenes vagy biztosítási intézkedések elrendelése mindenekelőtt azon feltételtől függ, hogy van-e valódi kapcsolat ezen intézkedés tárgya és a tagállamban megkeresett bíró területi illetékessége között. Ezen felül tiszteletben kell tartani az alperesnek a kontradiktórius eljáráshoz való jogát.
 • Az említett rendelet 47. cikke előírja, hogy amennyiben a határozatot e rendeletnek megfelelően el kell ismerni, a kérelmező a kérelmezett tagállam jogának megfelelően a 41. cikk szerinti, végrehajthatóságot megállapító határozat nélkül is minden esetben ideiglenes intézkedéseket, beleértve a biztosítási intézkedéseket is, vehet igénybe. A végrehajthatóság megállapítása a biztosítási intézkedések megtételére jogosít. A 47. cikk (3) bekezdése hozzáfűzi, hogy a 43. cikk (5) bekezdése szerint a végrehajthatóság megállapítása elleni jogorvoslatra meghatározott időtartam alatt, az ilyen jogorvoslat elbírálásáig, végrehajtási intézkedés nem tehető, kivéve annak a félnek a vagyona elleni biztosítási intézkedést, aki ellen a végrehajtást kérték..

A 2000. november 30-i, a „polgári és kereskedelmi ügyekben a határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló intézkedési program meghatározza az „I. Brüsszeli Rendelet” hatálya alá tartozó területeken történő fejlődés több lépését. Mivel az intézkedések első sorozata közvetlenül a kölcsönös elismerést érinti, tervben van a közbenső intézkedések további csökkentése, és a származási tagállamban meghozott határozatok hatásainak megerősítése a megkeresett tagállamban. Ezek a célok a következők révén érhetők el:

 • az előzetes végrehajtás bevezetése: az a határozat, amely a megkeresett országban megállapítja a végrehajthatóságot, önmagától előzetesen végrehajtható lenne az esetleges jogorvoslati lehetőségek kihasználása ellenére. Ez a változás szükségessé tenné az „I. Brüsszeli Rendelet” 47. cikke (3) bekezdésének módosítását;
 • biztosítási intézkedések bevezetése európai szinten: az egyik tagállamban meghozott határozat magával hozná az adós vagyona elleni biztosítási intézkedések engedélyezését az Unió egész területén;
 • a banki lefoglalások javítása, például a bankbetétek európai lefoglalásának lehetővé tételével.

Hivatkozott dokumentumok

 • A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet
 • A Bizottság 98/C 33 közleménye a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez „A határozatok meghozatala és végrehajtása hatékonyságának növelése az Európai Unióban”
 • 2000. november 30-i intézkedési program a polgári és kereskedelmi ügyekben a határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Ideiglenes és biztonsági intézkedések - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság