Komisja Europejska > EJN > Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń > Austria