Europeiska Kommissionen > ERN

Utskriftsversion Lägg till i favoriter

 

Välkommen till webbplatsen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Observera att en del uppgifter inte har uppdaterats.

Vi håller på att se över hela webbplatsen eftersom den snart ska flyttas över till den Europeiska e-juridikportalen.

Den här webbplatsen sköts av Europeiska kommissionen. Den uppdateras regelbundet i samarbete med EU:s medlemsstater.

Här kan du hitta mängder av information om medlemsstaterna, gemenskapsrätten, internationell rätt och civilrättens olika områden. Ämnesområdena finns till vänster på varje sida.

Du kan hitta följande information inom varje ämnesområde:

  • Klicka på ett ämne och du kommer till en sida med allmän information om ämnet.
  • Klicka på EU-flaggan och du kommer till en sida kallad “Gemenskapsrätt”. Där beskrivs EU:s arbete inom ämnesområdet.
  • Klicka på jordgloben och du kommer till en sida kallad “Internationell rätt”. Där beskrivs det internationella arbetet inom ämnesområdet.
  • Klicka på medlemsstaternas flaggor och du kommer till medlemsstaternas sidor. Det finns en sida för varje medlemsstat (utom Danmark). Där hittar du mer detaljerade uppgifter om medlemsstaternas rättssystem.
    Nätverkets information kommer att byggas ut gradvis. I början kan det tänkas att den sida du söker ännu inte är färdig. I så fall kommer vi att försöka se till att där finns en samling länkar till andra informationskällor, oftast på medlemsstatens eget/egna språk.

atlas_preview
Läs mer om EU-ländernas samarbete i civilrättsliga frågor i den europeiska civilrättsatlasen.