Európska komisia > EJS

Verzia na tlač Pridať do obľúbených

 

Vitajte na stránke Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

Niektoré informácie na tejto webovej lokalite neboli aktualizované.

Celý obsah lokality sa v súčasnosti kontroluje z dôvodu jeho začlenenia do Európskeho portálu elektronickej justície.

Túto stránku spravuje Európska komisia a pravidelne sa aktualizuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi Európskej únie.

Nájdete tu mnohé informácie týkajúce sa členských štátov, práva Spoločenstva, európskeho práva a rôznych tém občianskeho a obchodného práva.

V rámci tém, ktorých zoznam je uvedený na každej stránke vľavo, získate tieto informácie:

  • Kliknutím na tému sa dostanete na stránku všeobecných informácií o danej téme.
  • Kliknutím na európsku zástavu sa dostanete na stránku „Právo Spoločenstva“, ktorá podrobne opisuje realizované kroky a projekty Únie v danej oblasti.
  • Kliknutím na mapu sveta sa dostanete na stránku „Medzinárodné právo“, ktorá podrobne opisuje realizované kroky a projekty medzinárodných organizácií v danej oblasti.
  • Kliknutím na zástavy členských štátov sa dostanete na „národné stránky“. Pre každý členský štát je jedna stránka, s výnimkou Dánska. Nájdete tam informácie o  špecifikách vnútroštátnych právnych systém.
    Informačný systém siete sa bude postupne rozvíjať. Zo začiatku je možné, že stránky, na ktoré sa chcete dostať, ešte nie sú dostupné. V tomto prípade nájdete, v rámci možností, výber odkazov na iné informačné stránky, najčastejšie v jazyku alebo v jazykoch daných členských štátov.

atlas_preview
Rovnako si môžete pozrieť Európsky justičný atlas, ktorý poskytuje prehľadné informácie o justičnej spolupráci v občianskych veciach.