Euroopa Komisjon > EGV

Trükiversioon Lisa järjehoidja

 

Tere tulemast tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koduleheküljele!

Palun võtke arvesse, et osa veebisaidil leiduvast teabest ei ole ajakohastatud.

Kogu veebisaidi sisu on praegu läbivaatamisel, misjärel see paigutatakse ümber Euroopa e-õiguskeskkonna portaali.

Käesolevat veebisaiti haldab Euroopa Komisjon ja seda kaasajastatakse korrapäraselt tihedas koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Siit leiate hulgaliselt teavet liikmesriikide, ühenduse õiguse, Euroopa õiguse ning tsiviil- ja kaubandusõiguse erinevate aspektide kohta.

Kõikide nimetatud teemade kohta, mis on loetletud menüüribal iga lehekülje vasakul äärel, võite leida järgmist teavet:

  • Klõpsates teemal, avaneb lehekülg, kust leiate käsitletava teema kohta üldteavet.
  • Klõpsates Euroopa lipul, avaneb lehekülg „Ühenduse õigus“, kus on üksikasjalikult esitatud teave liidu senise tegevuse ja kavandatud projektide kohta asjaomases valdkonnas.
  • Klõpsates maailmakaardil, avaneb lehekülg „Rahvusvaheline õigus“, kus on üksikasjalikult esitatud rahvusvaheliste organisatsioonide senine tegevus ja kavandatud projektid asjaomases valdkonnas.
  • Klõpsates liikmesriikide lippudel, avanevad asjaomaste riikide koduleheküljed. Iga liikmesriigi kohta on üks kodulehekülg, välja arvatud Taani. Sealt leiate spetsiifilist teavet siseriiklike õigussüsteemide kohta.
    Võrgustiku teabesüsteem on veel arenemisjärgus. Esialgu võib juhtuda, et kõik leheküljed ei ole veel kättesaadavad. Sellisel juhul on võimaluse korral esitatud valik teistest kodulehekülgedest, mis on üldjuhul asjaomase liikmesriigi keeles või keeltes.

atlas_preview
Võite ka tutvuda Euroopa justiitsatlasega, mis pakub kasutajasõbralikku juurdepääsu asjakohasele teabele õigusalaseks koostööks tsiviilasjades.