Европейска комисия > ЕСМ

Версия за печат Прибавете към предпочитани

 

Добре дошли в Европейска съдебна мрежа по граждански и съдебни дела.

Моля, имайте предвид, че част от информацията на този уебсайт не е актуализирана. Цялото съдържание на уебсайта се преразглежда преди предстоящата миграция към Европейския портал за електронно правосъдие.

Този уебсайт се поддържа от Европейската комисия и редовно ще се актуализира чрез съгласуване с държавите-членки на Европейския съюз. 

Той съдържа голям обем информация за държавите-членки, общностното право, европейското право и различни аспекти на гражданското и търговското право. 

За всяка от темите, посочени на всяка страница вляво, можете да намерите следната информация:

  • Като щракнете върху темата, ще отидете на страницата за обща информация по дадената тема.
  • Като щракнете върху европейското знаме, ще отидете на страницата на общностното право, която подробно представя всичко, постигнато или запланувано от Съюза в тази област.
  • Като щракнете върху картата на света, ще отидете на страницата за Международно право, която подробно представя всичко, постигнато или запланувано в тази област от международни организации.
  • Като щракнете върху знамето на дадена държава-членка, ще отидете на съответната национална страница. Има по една страница за всяка държава-членка, с изключение на Дания. На тези страници ще намерите конкретна информация за националните правни системи. Информационната система на мрежата ще се изгражда постепенно. Страниците, които търсите, може още да не са готови. При възможност са предоставени препратки към други сайтове, обикновено на езика или езиците на съответната страна.

atlas_preview
Можете да разгледате и Европейския съдебен атлас, който предоставя лесен достъп до информация за съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

НагореНагоре