Europese Commissie > EJN > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 19-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Algemene informatie - Internationaal recht

Kaart van de wereld

De documenten in de rubriek "Internationaal recht" bevatten voor elk van de onderwerpen informatie over de belangrijkste activiteiten van internationale organisaties op het gebied van het internationaal privaatrecht en het burgerlijk procesrecht.

Deze activiteiten betreffen in hoofdzaak het opstellen van verdragen.

De betrokken internationale organisaties zijn met name:

 De Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele organisatie met als belangrijkste doelstellingen:

 • bescherming van de mensenrechten, de pluralistische democratie en de rechtsstaat;
 • bevordering van de bewustwording en de waardering van de culturele identiteit van Europa en van haar diversiteit;
 • het zoeken van oplossingen voor maatschappelijke problemen (discriminatie van minderheden, xenofobie, onverdraagzaamheid, milieubescherming, klonen, aids, drugs, georganiseerde misdaad);
 • versterking van de democratische stabiliteit in Europa door ondersteuning van politieke, wetgevende en grondwetgevende hervormingen.

45 landen, waaronder de 15 lidstaten van de Europese Unie (EU), zijn lid van de Raad van Europa.

 De Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht (en - fr)

De Haagse Conferentie is een intergouvernementele organisatie die streeft naar de geleidelijke unificatie van de regels van het internationaal privaatrecht. 61 landen, waaronder de 15 lidstaten van de EU, zijn lid van de Conferentie.

Zij tracht haar doelstelling vooral te bereiken via het onderhandelen over en het opstellen van multilaterale verdragen of overeenkomsten op de verschillende gebieden van het internationaal privaatrecht.

Bijvoorbeeld:

 • de internationale justitiële en administratieve samenwerking;
 • collisieregels inzake contracten, misdrijven, onderhoudsverplichtingen, het statuut en de bescherming van kinderen, de relaties tussen echtgenoten, alsmede erfennisen en testamenten;
 • de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen, enz.

 Het Internationaal Instituut voor de Eenmaking van het Privaatrecht UNIDROIT (en - fr)

UNIDROIT is een intergouvernementele organisatie die de middelen voor harmonisering en coördinatie van het privaatrecht van staten of van groepen van staten onderzoekt en de geleidelijke aanneming van uniforme regels van privaatrecht door de verschillende staten voorbereidt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

59 landen zijn lid van UNIDROIT, waaronder alle lidstaten van de EU.

Het werk van UNIDROIT bestaat vooral in het opstellen van modelwetten, soms echter ook van internationale overeenkomsten.

 De Internationale Commissie voor de burgerlijke stand - CIEC (en - fr)

CIEC is een intergouvernementele organisatie. Haar doelstellingen zijn:

 • vergemakkelijken van de uitwisseling van juridische teksten en van alle documenten betreffende de burgerlijke stand;
 • onderzoek naar de juridische en technische middelen om het functioneren van de instanties van de lidstaten die bevoegd zijn voor de burgerlijke stand te verbeteren;
 • bijdragen tot de harmonisering en unificatie van de burgerlijke stand en het familierecht door het opstellen van internationale overeenkomsten;
 • samenwerken met de andere internationale instellingen die zich eveneens met het personen- en familierecht bezighouden.

16 landen zijn lid van de CIEC, waaronder 11 lidstaten van de EU (België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk).

 De Verenigde Naties (es - en - fr), meer bepaald de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (UNCITRAL English - español - français)

UNCITRAL is de belangrijkste juridische instantie van de Verenigde Naties op het gebied van het internationale handelsrecht.

UNCITRAL heeft van de Algemene Vergadering opdracht gekregen de geleidelijke harmonisering en unificatie van het internationale handelsrecht te bevorderen, met name door de voorbereiding van nieuwe internationale overeenkomsten, modelwetten en eenvormige wetten.

In de Commissie hebben 36 landen zitting, die verkozen zijn door de Algemene Vergadering. De leden worden zo verkozen dat de verschillende geografische regio's en de belangrijkste economische systemen en rechtsstelsels van de wereld vertegenwoordigd zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk