Euroopan komissio > EOV > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 19-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yleistä - Kansainvälinen oikeus

Maailmankartta

Asiakirjoissa, joiden otsikkona on "Kansainvälinen oikeus", käsitellään kansainvälisen yksityisoikeuden ja siviiliprosessioikeuden alaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen toimintaa kunkin aiheen osalta.

Toiminta on lähinnä yleissopimusten laatimista.

Näitä kansainvälisiä järjestöjä ovat mm.:

 Euroopan neuvosto (es - da - de - el - en - fr - it - nl - pt)

Euroopan neuvosto on kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö, jonka toiminnan päätavoitteet ovat:

 • ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja laillisuusperiaatteen puolustaminen
 • eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin ja sen monimuotoisuuden tiedostaminen ja tukeminen
 • ratkaisujen etsiminen yhteiskunnallisiin ongelmiin (vähemmistöjen syrjintä, muukalaisviha, suvaitsemattomuus, ympäristönsuojelu, kloonaus, AIDS, huumeet, järjestäytynyt rikollisuus)
 • vakaan demokratian kehittäminen Euroopassa poliittisia, lainsäädännöllisiä ja perustuslaillisia uudistuksia tukemalla.

Euroopan neuvostossa on 45 jäsenvaltiota, mm. Euroopan unionin (EU) 15 jäsenvaltiota.

 Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi (en - fr)

Haagin konferenssi on hallitustenvälinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisen yksityisoikeuden säännösten asteittaista lähentämistä. Siihen kuuluu 61 valtiota, mm. EU:n 15 jäsenvaltiota.

Sivun alkuunSivun alkuun

Konferenssi pyrkii tavoitteeseensa ensisijaisesti neuvottelemalla ja laatimalla kansainvälisen yksityisoikeuden eri aloihin liittyviä monenvälisiä sopimuksia (yleissopimuksia).

Näitä eri aloja ovat mm.:

 • kansainvälinen oikeudellinen ja hallinnollinen yhteistyö
 • lainvalintasäännöt sopimusten, vahingonkorvausoikeuden (deliktien), elatusvelvollisuuden, lasten aseman ja suojelun, puolisoiden välisten suhteiden, testamenttien ja jäämistöoikeuden alalla
 • tuomioistuimen toimivalta ja toisessa valtiossa annettujen tuomioiden täytäntöönpano yms.

 UNIDROIT, Yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti (en - fr)

UNIDROIT on hallitustenvälinen järjestö, joka tutkii keinoja yhdenmukaistaa ja koordinoida valtioiden tai valtioryhmittymien yksityisoikeutta ja valmistelee asteittain yhdenmukaisia yksityisoikeuden sääntöjä valtioiden hyväksyttäväksi.

UNIDROIT:ssa on mukana 59 valtiota, mm. EU:n 15 jäsenvaltiota.

UNIDROIT laatii pääasiassa mallisäädöksiä ja toisinaan myös yleissopimuksia.

 Commission Internationale de l'Etat civil CIEC, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen komitea (en - fr)

CIEC on kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on:

 • helpottaa väestötietoja koskevien säädösten ja asiakirjojen vaihtoa
 • tutkia oikeudellisia ja teknisiä keinoja parantaa jäsenvaltioiden väestötiedoista vastaavien viranomaisten työskentelyä
 • edistää väestötietojen ja perheoikeuden yhdenmukaistamista laatimalla kansainvälisiä yleissopimuksia
 • tehdä yhteistyötä muiden henkilö- ja perheoikeuden alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

CIEC:hen kuuluu 16 jäsenvaltiota, mm. 11 EU:n jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningskunta).

 Yhdistyneet kansakunnet (es - en - fr) ja erityisesti YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta (UNCITRAL English - español - français)

UNCITRAL on YK:n tärkein kansainvälisen kauppaoikeuden alalla toimiva oikeudellinen elin. Yleiskokous on antanut sille tehtäväksi edistää asteittain kansainvälisen kauppaoikeuden yhdenmukaistamista etenkin laatimalla uusia kansainvälisiä yleissopimuksia sekä uusia mallisäädöksiä ja yhdenmukaisia lakeja. Toimikuntaan kuuluu 36 jäsenvaltiota, jotka yleiskokous valitsee siten, että edustettuina ovat maailman eri maantieteelliset alueet sekä tärkeimmät talous- ja oikeusjärjestelmät.

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta