Európai Bizottság > EIH > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 03-11-2009
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Általános információk - Közösségi jog

European flag

 

A frissitett változat megtekinthetö English

A közösségi jog egyre jobban befolyásolja mindennapi életünket

Az Unió belső piacán a tagállamok közti kereskedelem fokozatosan élénkül, és az emberek - letelepedés, munkavégzés, házasságkötés, üzleti tevékenység vagy nyaralás céljából - egyre többet költöznek más tagállamokba.

Szaporodnak a különböző államokban élő személyekkel kapcsolatos szituációk, és ezzel párhuzamosan vitás kérdések is egyre gyakrabban fordulnak elő. Az európai igazságügyi övezet létrehozása most már égetően szükségessé vált.

Az 1996. évi Amszterdami Egyezmény 1999 óta lehetővé teszi, hogy a polgári ügyekben alkalmazott igazságügyi együttműködés a személyek szabad mozgásához is kapcsolódhasson. Az európai állampolgár számára nem lényegtelen kérdés, hogy támaszkodhat-e a közösségi jogra, hiszen saját ügyében a bíróságon is hivatkozhat a közösségi rendelkezésekre.

A rendszer sarokköve az ítéletek kölcsönös elismerése. A Tanács és a Bizottság kölcsönös elismerési programot fogadott el, amelyben meghatározták a szükséges intézkedéseket.

Számos jogszabályt már alkalmaznak e témakörben, ideértve az alábbiakat:

-

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet - amely a Brüsszel I. rendelet néven is ismert - két fontos kérdésre is megadja a választ, amelyek két különböző államban élő személy között támadt jogvita esetén merülnek fel: mely bíróság illetékes, és milyen szabályok alapján döntik el, hogy valamely tagállamban született ítéletet elismernek-e vagy sem. E rendeletet számos alkalommal módosították; 2002. március 1-jétől hatályos, és az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény helyébe lépett.

Lap tetejeLap teteje

2001. november 24-én kiadtak egy helyesbítést azokhoz az egyezményekhez, amelyekhez az Egyesült Királyság is csatlakozott. Két mellékletet (I. és II. melléklet) 2002-ben módosítottak. Az I-IV melléklethez 2004 novemberében, az EU 25 tagállamra bővülését követően további módosítás készült. A Tanács és a Bizottság a 15. és 73. cikkre vonatkozóan nyilatkozatot PDF File (PDF File) adott ki.

-

A Tanács 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet szövege 2005. március 1-jétől alkalmazandó (ld. a felhasználói útmutatót: PDF File (PDF File 737 KB)).

A fenti dokumentum optimális alkalmazása érdekében a rendelet 68. cikkében foglaltak szerint a tagállamok által közölt információkat adtak ki a bíróságokról és a jogorvoslati eljárásról.

Ez a 2201/2003 rendelet a (Brüsszel II. rendelet néven is ismert) 2000. május 29-i 1347/2000/EK tanácsi rendelet helyébe lép, amely 2001 márciusában lépett hatályba, és amelynek mellékleteit módosították (az I. mellékletet 2002-ben, az I-IV. mellékletet pedig 2004-ben).

-A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet a fizetésképtelenségről szóló határozatok elismerésének és végrehajtásának szabályait, valamint az alkalmazandó jog meghatározásának módját tartalmazza.
-A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet szabályozza a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítését a tagállamokban, továbbá elősegíti és meggyorsítja a bírósági eljárásokat.
-A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet javítja, egyszerűsíti és ösztönzi a bíróságok közötti együttműködést a bizonyítással kapcsolatban.
-A Tanács 2001. május 28-i 2001/470/EK határozata a polgári és kereskedelmi ügyekben egy Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról
-A Tanács 2002. április 25-i 743/2002/EK rendelete a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés végrehajtását előmozdító tevékenységek általános közösségi keretszabályozásának létrehozásáról (2005. finanszírozási program Deutsch - English - français)
-A Tanács 2003. január 27-i 2003/8/EK irányelve a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról
-

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK tanácsi rendelet értelmében a valamely tagállamban beadott, nem vitatott követelésekre vonatkozóan hozott határozatok az egész Közösség területén végrehajthatóak anélkül, hogy a végrehajtás szerinti tagállamban közbenső intézkedések meghozatalára lenne szükség.

Lap tetejeLap teteje

A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről 

-

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv célja, hogy valamennyi EU-állampolgár és az EU területén tartózkodási engedéllyel rendelkező személy megfelelő kártérítésben részesüljön mindazon károkért, amelyeket az EU területén bűncselekmény áldozataként elszenvedett.

-A Bizottság más Uniós intézményeknél jelenleg tárgyalt egyéb javaslatai:

 • Javaslat a nem szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi („RÓMA II.”)
 • Javaslat az európai fizetési meghagyásos eljárás meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
 • Javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazott közvetítés egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
 • Javaslat PDF File (PDF File) a kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárás létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (melléklet PDF File (PDF File))
 • Javaslat a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

-

A javaslattételt megelőző előkészítő dokumentumként szolgáló zöld könyvek:

 • Zöld könyv az európai fizetési meghagyásos eljárásról, valamint a kis értékű követelések elbírálására irányuló eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célzó intézkedésekről
 • Zöld könyv a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római Egyezmény közösségi jogi eszközzé történő átalakításáról és korszerűsítéséről
 • Zöld könyv English PDF File (PDF File) a tartási kötelezettséggel kapcsolatos követelésekről
 • Zöld könyv PDF File (PDF File) a transznacionális öröklésről
 • Zöld könyv PDF File (PDF File) a házasság felbontására vonatkozó ügyekben alkalmazandó jogról és joghatóságról

Rövid háttérismertetés

Az európai bűnüldözési térségről szóló jelen terv már az 1993. évi Maastrichti Szerződés óta uniós célkitűzésként szerepel, azonban már korábban is számos, szorosabb és hatékonyabb igazságügyi együttműködést célzó kezdeményezés létezett a tagállamok között polgári ügyekben, mindenekelőtt az igazságszolgáltatásról és a polgári és kereskedelmi ügyekben született döntések végrehajtásáról szóló 1968. évi Brüsszeli Egyezmény, valamint a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római Egyezmény.

Más kezdeményezések is elindultak a nemzetközi szervezeteknél, ideértve a következőket:

 • Hágai Konferencia a nemzetközi magánjogról English - français
 • Európa Tanács English.

1999-ben az Amszterdami Szerződés beépítette a polgári ügyekben történő igazságügyi együttműködést a közösségi keretekbe. Így lehetővé vált a közösségi módszerek e téren történő alkalmazása, továbbá a jogszabályok közösségi jogalkotási formában (rendelet, irányelv, határozat) történő elfogadása.

Dánia nem vesz részt a Közösség fellépésében ezen a területen, az Egyesült Királyság és Írország pedig fenntartja magának a jogot, hogy minden egyes jogi aktus esetében egyedi döntést hozzon a részvételről.

A maastrichti és amszterdami célkitűzések irányába mutató gyakorlati cselekvés alapjainak meghatározása céljából az Európa Tanács 1999 októberében a finnországi Tamperében külön ülést tartott. Az ülésen kinyilvánították, hogy „egy valódi európai igazságügyi övezetben nem engedhető meg, hogy a tagállamok jogi és közigazgatási rendszereinek átjárhatatlansága és bonyolultsága akadályozza vagy visszatartsa a magánszemélyeket és vállalkozásokat jogainak gyakorlásában”.

Mindez megerősítette az Európai Tanácsnak egy olyan valódi igazságügyi övezet létrehozása melletti elkötelezettségét, „ahol az emberek bármelyik tagállamban ugyanolyan egyszerűen léphetnek érintkezésbe a bíróságokkal vagy hatóságokkal, mint saját hazájukban”.

Az igazságszolgáltatás erősítése érdekében 2004. november 4-5-én az állam- és kormányfők az Európai Tanács előtt elfogadták a hágai programot. Megjegyezték, hogy „számos intézkedést hoztak már”, azonban „az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az igazságügyi együttműködés elősegítése, valamint a kölcsönös elismerés teljes körű alkalmazása érdekében további erőfeszítéseket kell tenni”. A hágai programban szerepel továbbá, hogy „a kölcsönös elismerés irányába tett intézkedések programjának folyamatos végrehajtása elsődleges fontosságú az elkövetkező években, hogy biztosított legyen e célkitűzések 2011-ig történő teljesítése”.

Az Európai Bizottság által tett lépések az Európa Tanács ezzel kapcsolatos következtetésein alapulnak.

Ha az európai zászlóra kattint, a közösségi jogról, valamint az egyes témakörökben született bizottsági javaslatokról tájékozódhat részletesebben.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 03-11-2009

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság