Evropska komisija > EPM > Pridobivanje dokazov in način dokazovanja

Zadnja sprememba: 02-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pridobivanje dokazov in način dokazovanja - Splošne informacije

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Če ste vložili zahtevek zoper nekoga, ga morate dokazati

Če sprožite pravni postopek, mora biti vaš zahtevek zoper drugo stranko utemeljen. Vendar to pogosto ne bo dovolj za dejanski uspeh v zadevi, ker bo nasprotna stranka izpodbijala dejstva, na katerih temelji vaš zahtevek. Zato je običajno bistvenega pomena, da sodišču v podporo svojega zahtevka predložite dokaze.

Obstajajo različni načini pridobivanja dokazov. V določenih primerih je mogoče dokazovanje z listinami, npr. kadar je vprašljivo, ali je bil dolg plačan ali ne. V primerih ko takšen dokaz ne obstaja, bi lahko bilo primerno zaslišati priče, ki lahko navedejo svoje pripombe. Včasih bo v zvezi z določeno zadevo potrebno izvedensko mnenje, npr. ko je treba določiti točen znesek škode. Če bo to potrebno, bo sodišče poleg proučitve predloženih dokazov opravilo tudi ogled prizorišča dogodka (npr. nesreče).

Vse države članice imajo pravila o pridobivanju dokazov, ki sodniku zagotavljajo, da lahko kar se da natančno ugotovi dejstva v zadevi.

Vsaka država članica ima posebna pravila za pridobivanje dokazov. Razlikujejo se glede dovoljenih načinov pridobivanja dokazov, postopkov, ki jih je treba upoštevati, pravil glede dokaznega bremena in presoje dokazov s strani sodišča.

Informacije o sistemih pridobivanja dokazov v posamezni državi članici lahko pridobite, če kliknete na njihove zastave.

Če je v vaši zadevi treba pridobiti dokaze v državi članici, ki ni država vašega prebivališča, je koristno vedeti, da so od leta 2004 zadevni postopki določeni v evropski uredbi. Za več informacij kliknite na ikono „Pravo Skupnosti“.

Obstaja tudi mednarodna konvencija, sklenjena leta 1970, ki ureja razmerja med določenimi državami članicami Evropske unije in državami nečlanicami EU, ki so pogodbenice te konvencije. Za več informacij kliknite na ikono „Mednarodno pravo“.

Zadnja sprememba: 02-03-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo