comisia europeană > RJE > Strângerea probelor şi mijloace de probă

Ultima actualizare: 14-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Strângerea probelor şi mijloace de probă - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


În cazul în care aveţi o plângere împotriva cuiva, trebuie să fiţi în măsură să o dovediţi.

În cazul în care iniţiaţi o acţiune în justiţie, plângerea dumneavoastră împotriva celeilalte părţi poate fi bine fondată. Însă, adesea acest fapt nu va fi suficient pentru a câştiga procesul, deoarece cealaltă parte contestă faptele pe care v-aţi fondat plângerea. De aceea, este extrem de important să prezentaţi instanţei probe pentru a vă putea dovedi plângerea.

Există diferite modalităţi de obţinere a probelor. În unele cauze, se poate folosi ca probă un document, de exemplu, atunci când este pusă la îndoială plata unei datorii. În cazul în care nu există astfel de probe, se pot audia martori care pot depune mărturie cu privire la faptele la care au fost prezenţi. Uneori poate fi necesară folosirea experţilor într-un anumit domeniu, de exemplu, atunci când trebuie stabilită suma totală a prejudiciului. Dacă este necesar, instanţa nu va examina doar probele prezentate, ci se va deplasa, de asemenea, la locul faptei (de exemplu, în cazul unui accident).

Toate statele membre au reguli privind obţinerea de probe, care au scopul de a garanta faptul că judecătorul este pus în situaţia de a stabili faptele unui caz cu cât mai multă precizie.

Fiecare stat membru are reguli specifice în ceea ce priveşte obţinerea probelor. Acestea diferă în ceea ce priveşte modalităţile admisibile de obţinere a probelor, procedura de urmat, regulile privind sarcina probei şi evaluarea probelor de către instanţă.

Puteţi obţine informaţii despre sistemul de obţinere a probelor în fiecare stat membru făcând clic pe drapelele acestora.

În cazul în care, în cauza dumneavoastră, este necesară obţinerea probelor dintr-un stat membru diferit de cel în care locuiţi, trebuie să ştiţi că, începând cu 2004, procedurile relevante sunt stipulate într-un Regulament european. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe icoana „Drept comunitar”.

Există de asemenea o convenţie internaţională, încheiată în 1970, care reglementează relaţiile dintre anumite state membre din Uniunea Europeană şi state nemembre care sunt parte la convenţie. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe icoana „Drept internaţional”.

SusSus

Ultima actualizare: 14-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit