Komisja Europejska > EJN > Przeprowadzanie dowodów

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Przeprowadzanie dowodów - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Kto zgłasza roszczenie przeciwko innej osobie, musi być w stanie je udowodnić.

Osoba wszczynająca postępowanie sądowe może posiadać uzasadnione roszczenie przeciwko drugiej osobie. Często jednak nie wystarczy to do wygrania sprawy, ponieważ druga strona może podważać fakty, na których opiera się roszczenie. W związku z tym zazwyczaj zasadnicze znaczenie ma przedstawienie sądowi dowodów na poparcie roszczenia.

Istnieją różne możliwe sposoby przeprowadzania dowodów. W niektórych przypadkach możliwy będzie dowód w formie dokumentu, np. gdy istnieją wątpliwosci, czy dług został spłacony. W przypadku, gdy taki dowód nie istnieje, stosowne może być przesłuchanie swiadków, którzy mogą zeznawać o tym, co jest im wiadome. Niekiedy konieczne będzie wykorzystanie biegłych z konkretnej dziedziny, np. gdy należy ustalić dokładną wysokosć szkody. W razie koniecznosci sąd nie tylko ocenia przedstawione mu dowody, ale także udaje się na miejsce zdarzenia (np. na miejsce wypadku).

Wszystkie państwa członkowskie posiadają przepisy dotyczące przeprowadzania dowodów, których celem jest zagwarantowanie sędziemu możliwosci ustalenia faktów dotyczących sprawy z możliwie największą dokładnoscią.

Każde państwo członkowskie posiada własne zasady przeprowadzania dowodów. Różnią się one pod względem srodków dopuszczalnych przy przeprowadzaniu dowodów, wymaganych procedur postępowania, zasad dotyczących ciężaru dowodów oraz oceny dowodów przez sąd.

Informacje na temat systemów przeprowadzania dowodów w poszczególnych państwach członkowskich można znaleźć, klikając na flagi tych państw.

Jesli w danym przypadku konieczne jest przeprowadzanie dowodów w państwie członkowskim innym niż to, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania, warto wiedzieć, że od roku 2004 odnosne procedury zostały ustanowione w rozporządzeniu europejskim. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Istnieje także konwencja międzynarodowa, zawarta w 1970 roku, która reguluje stosunki między niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami spoza UE, które są stronami konwencji. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć na ikonę „Prawo międzynarodowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania