Europese Commissie > EJN > Verkrijging van bewijs en bewijsvoering

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Als u een vordering tegen iemand hebt, moet u die kunnen bewijzen

Als u een procedure aanspant, is uw vordering tegen de wederpartij wellicht gegrond. Vaak is dat echter niet genoeg om uw zaak daadwerkelijk te winnen, omdat de wederpartij de feiten waarop u uw vordering baseert, betwist. Daarom is het meestal van cruciaal belang dat u de rechtbank bewijzen geeft ter staving van uw vordering.

Er zijn verschillende manieren waarop bewijs kan worden verkregen. In sommige gevallen kan een document als bewijsstuk dienen, bijvoorbeeld wanneer er twijfel over bestaat of een schuld al dan niet betaald is. Als een dergelijk bewijsstuk niet bestaat, kan het nuttig zijn getuigen te horen die kunnen verklaren wat ze hebben waargenomen. Soms is het nodig dat deskundigen op een bepaald gebied een deskundigenrapport opstellen, bijvoorbeeld wanneer het exacte bedrag van de schade moet worden vastgesteld. Indien nodig beoordeelt het gerecht niet alleen het overgelegde bewijs, maar bezoekt het ook de plaats van de feiten (bijvoorbeeld van een ongeval).

Alle lidstaten hebben regels over de verkrijging van bewijs die beogen te waarborgen dat de rechter in staat is de feiten van een zaak zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.

Elke lidstaat heeft specifieke regels voor de verkrijging van bewijs. Deze verschillen op het punt van de toegestane middelen, de te volgen procedure, de bewijslast en de beoordeling van het bewijs door het gerecht.

Informatie over de stelsels voor de verkrijging van bewijs in elke lidstaat vindt u door op de desbetreffende vlag te klikken.

Indien het in uw zaak nodig is bewijs te verkrijgen in een andere lidstaat dan die waarin u woont, is het belangrijk te weten dat hiervoor vanaf 2004 procedures gelden die in een Europese verordening zijn neergelegd. Klik voor meer informatie op het pictogram "Gemeenschapsrecht".

Er is ook een in 1970 gesloten verdrag dat de betrekkingen regelt tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie en niet-EU-landen die partij zijn bij het verdrag. Klik voor meer informatie op het pictogram "Internationaal recht".

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk