Eiropas Komisija > ETST > Pierādījumu iegūšana un pierādīšana

Pēdējo reizi atjaunots: 02-03-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lūdzam ņemt vērā, ka 2019. gada decembrī šī tīmekļa vietne tiks slēgta. Tās saturs tagad ir daļa no Eiropas e-tiesiskuma portāla.

Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Ja jums ir prasība pret kādu, jums jāspēj to pierādīt

Ja jūs uzsākat kriminālprocesu, jūsu prasībai pret atbildētāju jābūt pamatotai. Tomēr bieži vien tas nebūs pietiekami, lai tiesas spriedums būtu jums par labu, jo otra puse apstrīd faktus, kurus jūs izmantojat savas prasības pamatošanai. Tādēļ parasti ir būtiski svarīgi iesniegt tiesai pierādījumus, lai varētu pamatot jūsu prasību.

Ir dažādi veidi, kā var iegūt pierādījumus. Īpašos gadījumos ir iespējami dokumentāli pierādījumi, piemēram, gadījumos, kad ir apstrīdams, vai parāds ir nomaksāts vai nav. Gadījumos, kad šādu pierādījumu nav, var būt lietderīgi uzklausīt lieciniekus, kas var liecināt ar saviem novērojumiem. Dažreiz jāizmanto nozares ekspertu palīdzība, piemēram, kad jānosaka precīzs zaudējumu apjoms. Vajadzības gadījumā tiesa ne tikai izskatīs tai iesniegtos pierādījumus, bet arī apskatīs notikuma vietu (piemēram, negadījuma vietu).

Visās dalībvalstīs ir pierādījumu iegūšanas kārtības regulējums, lai garantētu, ka tiesnesim ir iespēja konstatēt lietas faktus pēc iespējas precīzāk.

Katrā dalībvalstī ir īpašs pierādījumu iegūšanas kārtības regulējums. Tas atšķiras attiecībā uz pierādījumu iegūšanas veidiem, kurus atzīst tiesa, procedūru, kas jāievēro, noteikumiem par pierādījumu iesniegšanas pienākumu, kā arī uz pierādījumu izskatīšanu tiesā.

Informāciju par pierādījumu iegūšanas sistēmu katrā dalībvalstī var iegūt, uzklikšķinot uz dalībvalstu karodziņu ikonām.

Ja jūsu lietā jums jāiegūst pierādījumi citā dalībvalstī, nevis tajā, kuras iedzīvotājs jūs esat, jāzina, ka kopš 2004. gada attiecīgā procedūra ir noteikta Eiropas regulā. Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet uz ikonas „Kopienas tiesības”.

Arī 1970. gadā noslēgta starptautiska konvencija regulē attiecības starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES dalībvalstis, bet ir konvencijas dalībvalstis. Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet uz ikonas „Starptautiskās tiesības”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-03-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste